Mielipide Vantaalle Porttisuon asemakaavan luonnoksesta

Jo kolmas lausunto Porttisuon kaavasta.

Heikinlaaksolaiset tuntevat paikan hyvin. Heikinlaakson teollisuusalue päättyy kaupungin rajaan pohjoisessa. Sen takan on tuuhea kuusikko ja sitten Kehä III, jonka takana on IKEA.  Tämä tuuhea kuusikko kaadetaan ja paikalle nousee ISKU, HOK/Elannon Terra ja ABC-asema.

Ei ole tietoaa milloin nousee, mutta kaavallinen valmius on vuoden sisällä.  Suurmetsä-Jakomäki Seura antoi lausuntonsa kaavan luonnoksesta.

Tässä on lausuntomme:

Osallisten kuuleminen, Asemakaavatyö nro 641300, 64 kaupunginosa Kuninkaala, korttelin 64250 tontit 1 ja 2, virkistys-, erityis- ja katualuetta sekä liikennealuetta.

Yleistä

Suurmetsä-Jakomäki Seura kiittää osallisena saamastaan mahdollisuudesta edelleen seurata toiminta-alueensa pohjoisrajalla tapahtuvan kehityksen kaavoitustyötä.

Tämä on jo kolmas kerta, kun Vantaan puolen Porttipuiston/Porttisuon liikekeskittymän luonnossuunnitelmat ovat asukkaiden nähtävänä. Tähän nähden suunnitelmien kehitys näyttää vähäiseltä. Seura pitää kuitenkin lausumistaan asioista liikennemelua erittäin merkittävänä lähiseudun asukkaille ja suoraa liikenneyhteyttä merkittävänä liikekeskuksen käyttäjille. Yön yli pysäköinti on merkittävä haitta koko Heikinlaakson asukkaille. Vallitsevasta ulkomaan kaupan lamasta johtuen näyttä siltä, että haittaa ei olisikaan, mutta kyllä ulkomaankaupan rekat palaavat noususuhdanteen tullessa.

Mielipiteemme Asemakaavatyöstä nro 641300:

Kehä III:lta ramppeineen tuleva liikennemelu on jo nyt sallittua kovempaa Kalkkivuorentien ja Vanhan Porvoontien varren asutukselle ja suojametsän poistuttua nousee Sienitien rinteen asuntoihin kohdistuva melu niin ikään liian korkeaksi. Kaavaluonnoksessa esitetyt melusuoja merkinnät eivät vielä vakuuta käyttäjiä.

Hyvä, että asemakaavaluonnokseen näyttää tulevan mahdollisuus rakentaa jalankulkusilta Kehä III:n yli, mutta. toimiakseen kannattavasti osana Kehä III: pohjoispuolista kaupallista aluetta on kaavaluonnoksen mukaiselta tontilta saatava myös kevyelle autoliikenteelle kaavallinen valmius Kehä III:n yli Porttipuistoon.

Ajoneuvoyhdistelmille, muulle raskaalle autokalustolle ja työkoneille sopivaksi varataan ja suunnitellaan osa paikoitustiloista yön yli paikoitusta ja viikonloppupaikoitusta varten.

Yhteistyöterveisin

Suurmetsä-Jakomäki Seura ry