Tapahtumia

0
607

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 28. marraskuuta 2012 kello 18.00 Vähätuvan leikkipuiston tiloissa, Vähäntuvantie 4a (kokouskutsu, pdf 120 kt). Kokouksessa oli saatavana myös kirja Kånalan landelaisesta Konalan kundiksi, lisätietoja pdf 60 kt, hintaan 20 €.

=============================================================

 Konala-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 kello 18.00 Konalan ala-asteen koululla (kokouskutsu, pdf 112 kt, liittymislomake, pdf 76 kt)

 =============================================================

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 23. marraskuuta 2011. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat (kokouskutsu, pdf 99 kt ja selostus illan tapahtumista, pdf 689 kt).

Syyskokousasioiden jälkeen esitettiin tuloksia jäsenkunnalle lähetetystä Konalan alueen tyytyväisyyskyselyn vastauksista. Lisäksi pankinjohtaja Vesa Valasti Nordeasta kertoi pankkitoiminnan kehityksestä ja vaikutuksista Konalassa. Esityksen jälkeen nautittiin yhteinen iltapala ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä Konalan tulevaisuudesta.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Heikki Leppänen.

=============================================================

KONALA-SEURAN sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 31. maaliskuuta 2011 kello 18.00 Konalan ala-asteen koululla, Riihipellonkuja 2:n kerhotilassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat.

Alueellisen vaikuttamisen parantamiseksi hallitus toivoo saavansa uusia jäseniä seuraan ja toimintaan mukaan. Kaupunki on jatkuvasti järjestelemässä kunnallisia palveluja uudelleen, jolloin myös oman alueemme palvelut ovat vaarassa. Konalan uudisrakentaminen ja vanhojen alueiden lisärakentaminen tuo myös omat haasteensa ympäristömme viihtyvyyden kehittämiseen yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteisillä mielipiteillämme voimme saada toiveemme paremmin esille.

<!–Lämpimästi tervetuloa!

–>

Heikki Leppänen, hallituksen puheenjohtaja

 

                                             ###   ###   ###

KONALA-SEURA ry:n SYYSKOKOUS pidettiin  ke 24.11.2010 KLO 18.00 Konalan ala-asteen koulun ruokalassa, Riihipellonkuja 2. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat. Kokouksen jälkeen klo 19.00 taiteilija Denise Ziegler kertoi Hilapellon puistoon toteutetun teoksensa taustoista ja tavoitteista. ”Näin syntyi kolme aitaa.”

ooooooooooooooooooooooooooo

 

KONALA-SEURA SUUNNITTELEE OMAA KOTIKAUPUNKIPOLKUA

Konala-Seura ry on saanut Suomen Kulttuurirahastolta apurahaa kotikaupunkipolun aikaansaamiseksi Konalaan. Vastaavia polkuja on laadittu aiemmin mm. Malminkartanossa ja Pitäjänmäellä osana Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan koordinoimaa hanketta. Kotikaupunkipolku on kävelyreitti, jolla esitellään kaupunginosan mielenkiintoiset paikat sekä nykyisille että erityisesti uusille asukkaille. Heitä on muuttanut Konalaan vuosittain noin 650 – 1200, joista 250 – 370 Helsingin ulkopuolelta. Lähiaikoina entiselle Hartwallin alueelle = Wallinmaalle valmistuu uusia asuntoja vielä 1 200 asukkaalle.

”Koko Helsinkiin muuttaa vuosittain 37 000 uutta asukasta”, sanoo Helkan projektipäällikkö Pauli Saloranta. ”Haluamme kotikaupunkipolkujen kautta esitellä heille kaupungista muutakin kuin keskustan turistikohteet, jotka jokainen suomalainen jo muutenkin tuntee.”

Myös vanhat asukkaat ja esimerkiksi koululaiset voivat löytää uusia näkökulmia kotikaupunkipolulla, jonka sisältönä ovat Konalan historia ja nykyisyys, luonto ja kulttuuri, rakennukset ja kiinnostavat henkilöhahmot. Lähteinä käytetään alueelta kirjoitettuja historiikkeja ja muuta aineistoa.

Seura palkkaa apurahalla toimittajan avukseen hankkeen toteuttamiseen. Asukkaista ja asianomaisista virkamiehistä muodostettava työryhmä osoittaa hänelle sitten kohteet. Valmistuttuaan Konalan kotikaupunkipolku julkaistaan näillä Konalan verkkosivuilla ja pyritään painattamaan myöhemmin myös esitteeksi, jollaiset muidenkin kaupunginosien poluista on tehty.

Lisätietoja ja esimerkkejä valmistuneista hankkeista: www.helka.net/kotikaupunkipolut

<!–Konala-Seuran hallituksen kokouspäivät vuonna 2010: ke 20.1. klo 18, ke 17.2. klo 18, ke 17.3. klo 18, ke 17.3. klo 18,  syyskauden kokoukset kuukauden kolmantena keskiviikkona eli 18.8., 15.9., 20.10, 17.11. ja 15.12. kello 18 ellei toisin ilmoiteta,  syyskokous 24.11. 

Konala-Seura ry:n TOIMINTASUUNNITELMA vuodeksi 2010

Hallitus

Seuran hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta Puhelinneuvotteluja ja sähköpostiviestejä tarpeen mukaan.

Tiedotus

Seuran järjestämistä tapahtumista ja kokouksista ilmoitetaan jäsenkirjeissä, ilmoitustauluilla ja kotisivulla. Konalan aluetta  koskevista suunnitelmista,järjestelyistä ja tapahtumista toimitetaan tarvittaessa aineistoa ja kannanottoja myös paikallislehdille. Kotisivuja pyritään kehittämään ja ne pidetään ajan tasalla.

Liikunta

Naisten torstaijumppa jatkuu Konalan ala-asteen Riihipellonkuja koulussa

7.1.2010 kello 18 alkaen.

Nuorison kannustaminen

Konalan ala-asteen oppilaiden kehittymistä ja menestystä tuetaan stipendein tai muulla tavoin.

Muutosten seuranta

Hartwallin alueen rakentamista ja kehittymistä seurataan. Annetaan pyydetyt lausunnot.

Ympäristön kohennus

Alueemme viherympäristön säilymistä ja kehittymistä seurataan. Mahdollisiin siivous- ja pujotalkoisiin osallistutaan harkiten. Tarkkaillaan Kehä I:n liikennemelun kehittymistä ja tien parannustoimenpiteiden yhteydessä rakennettavien uusien meluesteiden toteutumista.

Liikenne, julkinen

Osallistutaan Pitäjänmäen alueen liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan. Seurataan bussien ja junien aikataulujen yhteensopivuutta sekä kaupungin laatimien liikennejärjestelyjen toteutumista ja vaikutuksia. Seurataan Konalantien läpikulkuliikenteen kehittymistä ja ajonopeuksien käyttöä

sekä Konalantien parantamista Wallinmaan alueen rakentuessa ja Konalantie – Vanha Hämeenkyläntie – Vähäntuvantie -kiertoliittymän toteutumista. Palvelulinjan toimintaa seurataan.

Liikenne, kevyt

Seurataan Vanhalla Hämeenkyläntiellä valmistuvan pyörä- ja jalankulkutien vaikutuksia liikkumiseen Hilapellontien ja Konalantien välillä.

Kulttuuri

Osallistutaan syksyllä 2010 Konala-tapahtumaan yhteistyössä koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Varaudutaan osallistumaan tilaisuuden ohjelmajärjestelyihin. Järjestetään perinteinen harrastajataidenäyttely.

Saatetaan loppuun Konalan lähihistorian keruu kirjaksi.

Korttelikerho ja Ikäväkitoiminta

Seuramme on Pit-Ko Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry:n kannattajajäsen. Toimimme yhteistyössä alueen muiden järjestöjen kanssa senioreiden korttelikerhotoiminnan ylläpitämiseksi.

HELKA

Jäsenenä osallistutaan HELKA – Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n järjestämiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Heikki Leppänen on Helkan edustajana Tiehallinnon läntisen yhteistyöalueen tienpidon kansalaisfoorumissa.

Sidosryhmät

Pidetään yhteyttä sidosryhmiin, kuten Konalan ala-asteen kouluun,Pitäjänmäki-seuraan, Konalan Lions-klubiin, Pitäjänmäen seurakuntaan, Konalan Marttakerhoon, Pitäjänmäen kirjastoon ja Kaupunkisuunnitteluvirastoon.

–>

*******************************

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 26.11.2009 klo 18 Ravintola Henrik Toisessa. Konala-Seuran hallitukseen saatiin kaksi uutta jäsentä, Marja-Liisa Raunio ja Esko Toropainen entisten jäsenten lisäksi. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 euroa, joka kattaa koko perheen. 

Syyskokouksen jälkeen ilta jatkui 35-vuotisjuhlan merkeissä. Kouluneuvos Esko Toivonen käsitteli juhlapuheessaan aihetta Konala eilen, tänään ja huomenna. Hän rinnasti elämäntyönsä tärkeät alueet, Kaustisen ja Konalan, pinta-alansa ja asukaslukunsa perusteella ja ehdotti Konalankin koulutuksen kehittämistä erityisesti musiikin alalla Kaustisella saatujen merkittävien tulosten rohkaisemana.

Kutsuvieraana ollut aluearkkitehti Leena Lukkarinen-Annila sai kiitokset Konalan ja Pitäjänmäen alueella suorittamastaan pitkäjännitteisestä ja  asukasläheisestä yhteistyöstä ja erinomaisesta tiedottamisesta  mm. Pitäjänmäen kirjastoon kokoamiensa kaavanäyttelyiden avulla. Ilta jatkui hyvän ruoan ja vilkkaan seurustelun siivittämänä.

*******************************

KONALA-SEURA ry:n PUHEENJOHTAJAN HEIKKI LEPPÄSEN PUHE

KOTIPUUN ISTUTUSTILAISUUDESSA 16.9.2009

Arvoisat läsnäolijat! Tervetuloa Konala-Seura ry:n KOTIPUUN istutustilaisuuteen!

Konala-Seura ry on toiminut oman alueensa asukkaiden etujärjestönä 35 vuoden ajan. Toiminta on suuntautunut talkootyön hengessä kotiseutu- ja harrastustoimintaan. Samanaikaisesti on pyritty luomaan yhteyksiä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kesken. Toimintansa aikana seuran aktiivit ovat käyttäneet eniten vapaa-aikaansa yhteisten palvelujen, kuten koulu- ja terveystoimen, säilyttämiseen ja kehittämiseen sekä alueemme ympäristöön ja rakentamiseen liittyvien tulevaisuudensuunnitelmien seuraamiseen. Myös alueen historian kokoamisella ja tallentamisella on pyritty säilyttämään tietoja tuleville asukkaille, joita nyt odotetaan teollisuusalueesta lisääntyvän asuntotuotannon alueeksi muuntuvaan kaupunginosaamme.

On jo ikivanha perinne, että jokaisessa arvokkaassa ja muistorikkaassa tilaisuudessa tulee istuttaa puu. Asuinrakennusten pihapiiriin istutettiin usein rakennuksia suojaavia puita sekä kulkemista johdattelevia kujanteita. Samoin on tiheästi rakennetuilla kaupunkialueilla pyritty varaamaan viheralueita jäsentämään kaupunkitilaa ja sitomaan ilman epäpuhtauksia. Tämä puu on siten osa Konalan puistokokonaisuutta.

Puulle on omistettu myös oma nimipäivä 27.9. (Vesa), jota alettiin viettää Lohjalla vuonna 1998. Tulevaisuutta ajatellen on seuran hallitus päättänyt, alueemme vihreän luonteen symbolina, muistaa alueen nykyisiä ja tulevia asukkaita istuttamalla tälle juuri 30 vuotta täyttäneelle leikkipuiston alueelle oman KOTIPUUN. Tämän KOTIPUUN toivotaan tuottavan iloa runsailla kukinnoillaan, kesävihreydellään, värikkäällä syysasullaan ja talven kuuraisella oksistollaan kaikille alueella oleskeleville ja liikkuville. 

Kasvava puu edustaa myös uskoa tulevaisuuteen ja alueen kehittymiseen entistä viihtyisämmäksi asuinympäristöksi. Tällä lasten leikkipuiston alueella on puutarhaluonteen perinteitä Konalan historiassa. Tässä lähellähän on aikoinaan sijainnut runsaskasvinen siirtolapuutarha, joka hävisi  Kehä I:ä 70-luvulla rakennettaessa pääkaupunkiseudun kasvaneiden liikkumistarpeiden vuoksi. Tänään uskomme, että tämä elinkaarensa alussa oleva KOTIPUUMME taimi kasvaa hyvällä hoidolla isoksi ja voi osaltaan aikanaan parantaa ilman laatua kasvavan liikenteen lisääntyvistä epäpuhtauksista.

Toivon aktiivisuutta ja menestystä Konala-Seuran toiminnalle sekä pitkää ikää kasvunsa alussa olevalle Konalan KOTIPUULLE

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Kotipuun-istutus-2009-1024x607.jpg
Kotipuun istutustilaisuus 2009

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KONALA-SEURAN HALLITUKSEN JÄSENEN MERJAN PUHE KORISTEOMENAPUULLE 16.9.2009

Hyvät läsnäolijat! Hyvät ja kiltit lapset!

Konala-Seura valitsi lahjaksi koristeomenapuun, koska se on mukavan näköinen eri vuodenaikoina  sekö värikäs ja luonnon olosuhteita kestävä puuvaihtoehto. Tietenkin sen hedelmät ovat myrkyttömiä ja siksi lähtökohta on erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvaan kestävään kehitykseen sekä lasten ja nuorten ympäristöön sopiva. 

Konala-Seurassa päädyimme sellaiseen perinteisesti paikkakunnan olosuhteisiin sopeutuneeseen lajiin kuin Malus Kadetti, joka on juuriltaan nimenomaan aito helsinkiläispuu. Vuosikymmenten ajan Malus Kadetti -puut ovat kasvaneet Helsingin pihoilla ja puutarhoissa. Sellaisten paikkakunnan olosuhteisiin sopeutuneiden koristeomenapuiden jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa lahjakotipuumme on. 

Malus-koristeomenapuussa on keväällä paljon vaaleanpunaisia kukannuppuja ja kukkia.Kesällä puussa on leveäkasvuinen lehvistö ja syksyllä Maluksen koristeomenat ovat pieniä ja tummanpunaisia, joten ne voivat säilyä pitkään ihasteltavinamme – voivat säilyä jos voivat säilyä. Talvella puu lepää ja lumi antaa suojaa sen oksistolle.

Tässä kohdassa Konala-Seura antaa teille kaikille kehuja!

Vehreästä ympäristöstä huolehtiminen jatkuu tunnustusta kaikille kaupunginosamme asukkaille antamalla. Helsingin kaupunki, puutarha- ja puistoalan työntekijät ja erityisammattilaiset sekä paikkakunnan asukkaiden vapaaehtoiset ympäristöharrastelijat ovat tehneet paljon hyvää työtä niin konalalaisten vehreiden puistojen kuin puutarhojenkin viihtyisyyden ja suosion eteen.

Konala-Seuralla on ilo antaa tällainen jatkuvaa aikakäsitettä hahmottava lahja konalalaisille. Istutuspaikan olemme huolellisesti valinneet monien muiden Konalan alueen asukkaiden suosimien yhteisten ympäristöjen alueista, joista tänä vuonna juuri Vähätuvan leikkipuisto sopii tarkoitukseen juhlavuotensakin puolesta.  

Malus-kotipuu on tarkoitettu kaikkien Vähätuvan leikkipuiston, kentän käyttäjien ja ohikulkevien iloksi sekä vuodenaikojen – kevät, kesä, syksy, talvi – vaihtelun ja ajan mittariksi lapsille, nuorille ja aikuisille. Antakaamme koristeomenapuulle kasvun mahdollisuus 30-vuotiaan Vähätuvan leikkipuiston ja 35-vuotiaan Konala-Seuran juhlavuodesta 2009 lähtien! Olkaa hyvä!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ke 25.3.2009 Konalan ala-asteen koulun juhlasalissa Riihipellonkuja 2 asukastilaisuutena, jonka jälkeen seurasi varsinainen kevätkokous. Tilaisuudessa kartoitettiin Konalan asukkaiden palvelutarpeita yhdessä opetusviraston edustajan ja Konalan ala-asteen rehtorin Riitta Junnilan sekä oppilaskunnan edustajien kanssa. Miten saada koulujen tilat yhteiseen aktiiviseen käyttöön myös koulutyön ulkopuolella? Toivottiin mahdollisimmanmonen asukkaan toivomuksia. Koululla oli myös mahdollisuus perehtyä Konalan kaavoitussuunnitelmiin. MLL:n puffetista sai pikku purtavaa ennen kokousta.

Konala-Seuran hallituksen seuraavat kevätkauden kokoukset ovat keskiviiikkoisin 18.3., 22.4. ja 27.5.2009.

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin ke 26.11.08 kello 18 Konalan ala-asteen koulun kerhohuoneistossa, Riihipellonkuja 2.  Esitelmän aiheena oli Asuinalueemme turvallisuus, josta kertoivat ylikonstaapeli Kalevi Havio ja vanhempi konstaapeli Jukka Ranta. Konalan turvallisuus todettiin keskimääräistä paremmaksi. Esitelmän jälkeen valittiin jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle. Vuoden 2009 toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettiin.

Harrastajataidenäyttely ym. 

Konala-Seuran harrastajanäyttely pidettiin  sunnuntaina 28.10.2007  klo 12-15. Näyttelyyn saattoi osallistua yhdelläkin työllä, joka voi olla maalaus, veistos, käsityö, lasityö  – mikä tahansa!  Näyttely järjestettiin yhteistyössä Konalan ala-asteen koulun ja vanhempainyhdistyksen kanssa. Seuraavan kerran harrastajataidenäyttely järjestetään syksyllä 2009.

Konala-Seura järjesti koulussa samana päivänä myös ITÄMAISEN TANSSIN kurssin, kolme puolen tunnin mittaista tanssituntia, jotka pidetään ruokalan tiloissa. Tunneille voi kuka tahansa tanssista kiinnostunut osallistua! Tulepa kokeilemaan olisiko tässä uusi mukava harrastus – opettaja tuo mukanaan myös huiveja ja tanssikeppejä.

Tapahtumapäivänä voi ostaa myös Konala-Seuran historiikkeja (suomen-  tai ruotsinkielisiä), Konalan kortteja sekä vanhojen valokuvien CD-levyjä Konalan lähihistoriasta. Samalla voi liittyä jäseneksi.