14. Hilatie

0
559

Kaupunkimaisen pientaloasumisen perinne on säilynyt Euroopan keskiaikaisissa kaupungeissa, pohjoismaisissa puukaupungeissa sekä 1900-luvun alun puutarhakaupungeissa, mutta viime sotien jälkeen se pääsi katkeamaan lähiörakentamisen huippuaikoina. Kuitenkin joka vuosikymmenellä on tehty yksittäisiä kokeiluja ”tiiviin ja matalan” rakentamisen saralla.

Konalan 1980-luvun versio aiheesta on Hilatie vuosilta 1981–82, suunnittelijana Jonathan Fleming. Omakoti- ja paritalot on määrätty asemakaavalla kadun varteen. Tämä maksimoi suojaisen piha-alueen ja saa yhdessä rapattujen seinien ja mutkittelevan katulinjan kanssa aikaan lähes eteläeurooppalaisen tunnelman. Yhtenäisen ulkomuodon sisällä talot ovat tilaratkaisuiltaan yksilöllisiä. Osa taloista rakennettiin omatoimisesti ns. hartiapankilla ja rahoitusmuotoja oli monia aravasta kovaan rahaan. Myös omistusmuodot vaihtelevat hitas-vuokratontista omaan tonttiin ja onpa mukana kolmen perheen taloyhtiökin.

Hilatien asukkaat muodostivat tiiviin yhteisön heti rakentamisvaiheesta alkaen, järjestivät yhteishankintoja ja muodostivat työryhmiä hoitamaan asioita. Tämän yhteistoiminnan jatkoksi perustettiin Hilatie ry. Edunvalvonnan lisäksi se on järjestänyt urheilupäiviä, pihajuhlia sekä puutarhaneuvontaa. Viime vuosina toiminta on ollut hiljaisempaa.

Saman teeman 20 vuotta uudemmat versiot löytyvät Konalan Lehtovuoresta ja Malminkartanon Vuorenjuuresta.