17. Puro

0
499

Mätäjoen läntisin sivupuro alkaa Uusmäestä, pääuoman pituus 3,7 km. Puronvarsi tarjoaa hauskan tutkimusretken yläjuoksulle Espoon puolelle. Siellä sen varsilla on runsas kasvillisuus: mm. palpakkoa, ratamosarpiota, solmu-, konnan- ja keräpäävihvilää, korpikaislaa sekä osmankäämiä vahvoina kasvustoina. Kesällä voi nähdä rantakukkaa ja ranta-alpia. Helsingin puolella puroa on enemmän parturoitu ja kivetty. Kun vedessä on ravinteita, vaarana onkin levän kasvaminen tyhjäksi jääneeseen ekologiseen lokeroon. Hilapuiston pohjoispäässä on pieni luonnonmukainen osuus terva- ja harmaaleppineen sekä muutama komea iso raita.