19. Konalanrinne

0
469

Konalan ensimmäiset nykyaikaiset kerrostalot valmistuivat osoitteeseen Aittatie 13 vuonna 1959, suunnittelija tuleva rakennustaiteen professori Esko Suhonen. Tämä oli toiminut Suomen arkkitehtiliiton standardoimislaitoksen puheenjohtajana sekä Rakennusalan kehittämisvaltuuskunnassa ja julkaisi vuonna 1963 teoreettisen tutkimuksen asuinhuoneistojen käyttöominaisuuksista. Vuosina 1965–68 Suhonen toimi Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston johtajana.

Lähiörakentamisen alkuvaiheen parhaiden periaatteiden mukaisesti Konalanrinteen talot on sijoitettu puiden lomaan väljästi, maaston muodot huomioon ottaen. Rapatut julkisivut ja inhimillinen mittakaava luovat kotoisaa tunnelmaa. Samaan ajalliseen kokonaisuuteen kuuluvat myös Käärtipolun sekä Riihipellontien varret. Helsingin yleiskaavassa 2002 nämä on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Alemmas Aittatien varteen kahden alkuperäisen taloyhtiön tonteille on suunniteltu täydennysrakentamisen mahdollistavaa asemakaavamuutosta.

www.helka.net/helka-mainmenu-137/julkaisut-mainmenu-220/rakennukset- kertovat-nettiversio-mainmenu-913/2286-6-jlleenrakentaminen-romantiikka-ja- rationalismi
www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=16122767 (Esko Suhonen)