27. Vuorenjuuri

0
464

Vuorenjuuri liittyy kaupunkimaisen pientaloasumisen uuteen tulemiseen. Se oli Helsingissä ensimmäinen ”tiiviin ja matalan” kaupunkirakentamisen kokeilualue 2000- luvulla. Samalla kokeiltiin nykyaikaista hartiapankkirakentamista, josta edelliset kokemukset olivat 1980-luvulta. Asukkaat ovat itse urakoineet 20 kytkettyä kaupunkipientaloa, jotka valmistuivat vuokratonteille 2006. Vastaava kokeilu on toteutettu 1990-luvun lopulla Säterinmetsässä Leppävaarassa. Pilottihankkeet saivat jatkoa vuonna 2012 Helsingin Alppikylässä.

Viereinen suojaava muurimainen kerrostalokokonaisuus valmistui 2004, suunnittelija arkkitehtitoimisto Matomäki–Hedman.

www.ymparisto.fi/default.asp?node=6686&lan=fi (Tiivis ja matala)