29. Lehtovuori

0
432

Palaamme Konalaan. Lehtovuori rakennettiin yhtaikaa Vuorenjuuren kanssa kaupunkimaisen pientalorakentamisen kokeilualueena vuosina 2002–05. Se perustuu tontinluovutuskilpailun voittaneeseen Eric Adlercreutzin suunnitelmaan. Suoraan kadun reunaan kolmeen kortteliin sijoitetut puupintaiset pari- ja erillistalot luovat pikkukaupunkimaisen tunnelman. Taloja on viittä eri tyyppiä viidessä suuressa asunto- osakeyhtiössä, erilaisiin elämäntyyleihin suunniteltuna. Autopaikat on sijoitettu asuntokohtaisiin katoksiin.

Lehtovuori edustaa samalla modernia puurakentamista. Talojen alakerran kantavat seinät ja välipohjat ovat betonia, muut seinät ja yläpohja puurakenteisia. Märkätilojen seinät ovat kivirakenteisia. Muutamissa kohdissa kussakin korttelissa talon koko seinä on kivisenä palomuurina. Kaiken keskellä on taloyhtiöiden omistama yhteistila, jota vuokrataan juhlien järjestämiseen ja jossa järjestetään jumppia, muskareita, kirpputoreja ja muuta toimintaa. Kellarissa on väestönsuoja, joka toimii normaaliaikana vuokrattavana lisävarastona.

Alueen pohjoispuolelle on rakennettu lisäksi kaksi Nuorisoasuntoliiton kerrostaloa.

Lehtovuoren kupeessa Espoon rajan tuntumassa on pieni korpialue, jossa kasvaa harvinainen harajuuri sekä lisäksi silmälläpidettävä hentosara ja runsaana mesimarja. Märkien korpimetsien tyypillisiä lajeja löytyy pikkuvesitähti, rentukka, korpikaisla, suo-orvokki ja rantapalpakko. Puustossa vallitsevat kuusi, tervaleppä, hieskoivu, korpipaatsama sekä erilaiset pajut. Metsän taakse Espoon Rykmentinmäkeen on nousemassa uutta asutusta Itärajantielle.

www.lehtovuori.net
www.puuinfo.fi/modernit-puukaupungit/helsingin-konalan-lehtovuori
www.puuinfo.fi/sites/default/files/content/puulehti/puu-lehti- 32004/puulehti03screen.pdf
www.alkuasunnot.fi/app/asunnot/show_talo/-/tid/20