9. Helsingin maalinnoituksen tukikohta XXVII

0
405

Rakentaminen aloitettu 1915. Tukikohta XXVII kattaa Reimarlan ja Konalan ja jatkuu osin Espoon puolelle. Se muodostaa etulinjan Hämeenkyläntien ja Vanhan Nurmijärventien suunnassa. Tässä Lehtimäenpuistossa on jäljellä asema 5, jossa kallioon louhittua ja maahan kaivettua taisteluhautaa sekä betonista valettuja tulipesäkkeitä, joiden betonikatteet on räjäytetty. Suuri osa asemasta on hävinnyt tai täytetty. Kolmesta suojahuoneesta yksi on räjäytetty: osa siitä palvelee päiväkodin amfiteatterin katsomon tukirakenteena. Nykyinen Äestäjäntie päiväkodilta etelään on tykkitien päälle rakennettu.

Asema 5:n on vallannut mielenkiintoinen kasvillisuus: löytyy kieloa, käenkaalia, lillukkaa, mustikkaa, taikinamarjaa, rohtotädykettä sekä lehto-orvokkia. Löytyy myös jänönsalaattia, joka tyypillinen kasvi linnoituskohteille. Se on tullut ilmeisesti venäläisten heinäkuormien mukana ja kalkin suosijana pysytellyt näihin päiviin asti lähinnä linnoituskohteissa. Nyt se on alkanut levitä muuallekin. Sanikkaisia edustavat kivikkoalvejuuri ja metsäalvejuuri. Niitä erikoisempien kuten haurasloikon ja karvakiviyrtin puuttuminen johtunee siitä, että sementin valaminen varustuksiin on jäänyt kesken. Lisäksi isot kuuset varjostavat aluetta ja mainitut kasvit kaipaavat aurinkoa. Myös tallaantuminen haittaa eksootisempien kasvien selviämistä. Sammaleita sen sijaan on useita lajeja.

Päiväkoti Karhi on rakennettu 1975 ja peruskorjattu 2002–03. Sen ryhmien nimet ovat Lintukoto, Karhunpesä, Hiirenmaja, Kurrenkolo sekä esiopetusryhmä Kotkanpesä. Toiminnassa painotetaan ryhmissä tapahtumaa oppimista ja yksilöllistä kasvamista, jossa saa elämyksiä, onnistumisen kokemuksia sekä iloa.