Bussilippu

0
506

Bussilippu vuodelta 1920:
Nro 3152
___Anna Toijonen__
Omistajan omakätinen allekirjoitus. Innehafvarens egenhändiga namnteckning. käsin kirjoitettu täytekynällä: 3 lk 3 kk Hf – Sba 17.9.-20. Kun piletin kelpaavaisuusaika on päättynyt eikä täytepilettiä oteta, irroitetaan piletti valokuvasta ja annetaan konduktöörille. Jos matkustaja haluaa suorittaa aikapiletin hinnan vähittäis- maksuetua nauttien, tulee hänen säilyttää tämä piletti. Då biljettens giltighetstid utgått och fyllnadsbiljett ej önskas, afskiljes biljetten rån fotografikortet och lemnas åt konduktören.
Ifall passagerare önskar erlägga priset för tidsbiljett i rater, bör han (hon) förvara denna biljett.