Konalan kotikaupunkipolut

Kohteet ja kuvaukset 1.2.2013
23+10 = 33 kohdetta ja 13 tietolaatikkoa
Pituus 4,1 + 5,2 km

Julkaisija Konala-Seura ry 2013
Toimittanut Pauli Saloranta
Työryhmä Heikki Leppänen, Jukka Leinonen, Elina Pentikäinen ja Tiina Raivikko

Konalan kotikaupunkipolun laatimista ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto sekä Helsingin kaupungin Lähiöprojekti ja Aluetyön yksikkö. Kiitokset myös kaikille tietoja antaneille konalalaisille tahoille ja yksityishenkilöille!

Johdanto

Konalan kylästä varhaisin säilynyt maininta on vuodelta 1509. Eri ajoilta löytyy muotoja mm. Konalby, Konale, ja Kånala by. Konalan historiikin kirjoittaneen Torbjörn Holmqvistin mukaan sanan merkitys on epäselvä, mutta ilmeisesti se olisi suomalaista alkuperää. Lähtökohdaksi on arvailtu Konholaa: konhopää hevonen on suuripäinen, eli koni.

Konalan kantatilat Rosas, Bertas ja Skyttas olivat nykyisessä Pitäjänmäessä. Isojaossa 1775 Rosas muutti pohjoisemmaksi nykyiseen Konalaan, joka säilyi maaseutumaisena pitkälle 1900-luvulle. Alueliitos Helsinkiin toteutui 1946. Ensimmäinen asemakaava valmistui 1962. Silloin Konalassa asui 1562 henkeä. Pian rakennettiin keskeiset kerrostaloalueet sekä teollisuusalueen pääosa. Nykyisin vehreässä ja viihtyisässä kaupunginosassa on asukkaita vajaat 5000 ja lisäksi 250 yritystä.

Hartwallin virvoitusjuomatehdas toimi Konalan teollisuusalueella 1962–2003. Nyt sen paikalle rakennetaan yli 600 asuntoa kerros- ja rivitaloihin 2014 mennessä. Uutena maamerkkinä Hartwallin entiseen varastoon avattiin syksyllä 2009 kauppakeskus Ristikko, jossa on 19 liikettä ja ravintolaa.

Kirjallisuutta

Seija Korpela: Kånalan landelaisesta Konalan kundiksi. Muistelmia ja faktaa Konalan
kasvun ajalta. Konala-seura ry 2012

Torbjörn Holmqvist: Konalan historiikki – muistiinpanoja Konalasta ja sen ympäristöstä
menneinä aikoina. Suom. Kari Pitkänen. (Konala-Seura r.y. 1981). Alkuperäisteos
Anteckningar om Kånala med omgivningar under gångna tider. (Torbjörn Holmqvist
1979).

Sirkku Laine: Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä.
Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1996.

Marja Piimies (toim.): Sub 26. Esikaupungeissa tapahtuu! KSV 2009.

Karitta Laitinen: Helsingin ostoskeskukset. Uutta, modernia ja kadonnutta. Aalto-
yliopiston julkaisusarja Tiede + teknologia 12/2012.

Juha Lähdeoja: Kylä kaupungissa. Konalan Sanomat lokakuussa 1988.

Olli Ruth ja Erkki Makkonen: Näitä polkuja – Helsingin purot (Helsinki, Euroopan
kulttuurikaupunki, Helsingin kaupunginmuseo 2000).

Antti Salla: Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä. Helsingin
kaupungin ympäristökeskus 2004.

Elina Vesterinen-Sumu: Kiipeilyveistokset, julkaistu Konalan Sanomissa nro 3/1994,
siirretty nettisivuille kirjoittajan luvalla.

Eero Lehtipuu: Kilometripylväät odottavat uutta tulemistaan. Tie ja Liikenne 6 (1979).