Kirjallisuutta

0
295

Seija Korpela: Kånalan landelaisesta Konalan kundiksi. Muistelmia ja faktaa Konalan
kasvun ajalta. Konala-seura ry 2012

Torbjörn Holmqvist: Konalan historiikki – muistiinpanoja Konalasta ja sen ympäristöstä
menneinä aikoina. Suom. Kari Pitkänen. (Konala-Seura r.y. 1981). Alkuperäisteos
Anteckningar om Kånala med omgivningar under gångna tider. (Torbjörn Holmqvist
1979).

Sirkku Laine: Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä.
Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1996.

Marja Piimies (toim.): Sub 26. Esikaupungeissa tapahtuu! KSV 2009.

Karitta Laitinen: Helsingin ostoskeskukset. Uutta, modernia ja kadonnutta. Aalto-
yliopiston julkaisusarja Tiede + teknologia 12/2012.

Juha Lähdeoja: Kylä kaupungissa. Konalan Sanomat lokakuussa 1988.

Olli Ruth ja Erkki Makkonen: Näitä polkuja – Helsingin purot (Helsinki, Euroopan
kulttuurikaupunki, Helsingin kaupunginmuseo 2000).

Antti Salla: Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä. Helsingin
kaupungin ympäristökeskus 2004.

Elina Vesterinen-Sumu: Kiipeilyveistokset, julkaistu Konalan Sanomissa nro 3/1994,
siirretty nettisivuille kirjoittajan luvalla.

Eero Lehtipuu: Kilometripylväät odottavat uutta tulemistaan. Tie ja Liikenne 6 (1979).