Denise Zieglerin teos palkittiin

0
395

Taiteilija Denise Zieglerin Kolme aitaa sai  9.2.2011 Ympäristötaiteen säätiön kunniakirjan vuoden 2010 ympäristötaideteoksena. Uutinen  asiasta oli myös 10.2.2011 Helsingin Sanomissa. Julkistamistilaisuudessa johtava asiantuntija, arkkitehti SAFA Marjatta Erwe piti seuraavan puheen:

YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖN VUODEN 2010 KUNNIAKIRJAN JAKOTILAISUUS

Hyvät läsnäolijat!

Ympäristötaiteen säätiö valitsee vuosittain yhden Suomessa toteutetun taideteoksen vuoden Ympäristötaideteokseksi. Valinnalla säätiö haluaa nostaa esiin ympäristötaiteen erilaisia tekemisen tapoja ja sisältöjä, edistää ympäristötaiteen tunnettuutta sekä erityisesti kiittää ja kannustaa henkilöitä ja yhteisöjä, jotka toiminnallaan pyrkivät parantamaan ympäristön laatua taiteen keinoin.

Kunniakirjaa on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Tässä tilaisuudessa kunniakirjan saa järjestyksessä 18. ympäristötaidekohde.

Vuoden ympäristötaideteoksen valinta ei ole kilpailu. Valinnan taustalla on joukko varsin väljiä sääntöjä. Ne tähtäävät lähinnä siihen, että kunniakirjan saajaksi valikoituu teos, joka on toteutettu edellisenä vuonna ja että valinnalla pääsääntöisesti etsitään yhtä teosta tai teoskokonaisuutta.

Säännöt eivät  säätele teosten tekotapaa, tekniikkaa, materiaaleja, pysyvyyttä tai tilapäisyyttä, aihetta tai teemaa. Valintaprosessiin osallistuvia teoksia yhdistää lopulta se, että niitä ei ole tehty kunniakirjaa varten, vaan ne syntyvät mikä mitenkin: tilaustöinä, taiteilijalähtöisinä projekteina tai prosesseina, rakentamishankkeisiin integroituina, näyttelyinä tai yksittäisinä taideteoksina.

Joustavat säännöt ovat sopusoinnussa ympäristötaiteen kahlitsemattoman luonteen kanssa. Saadut ehdotukset ovat yleensä hyvin kirjava joukko taidetta: pysyviä ja hetkellisiä, lukuisia erilaisia taiteen menetelmiä, muotoja ja materiaaleja, suuria alueellisia kokonaisuuksia, pieniä yksittäisiä teoksia, yhteisötaidetta, projekteja ja prosesseja.

Kunniakirjan saajan valinta onkin yksi säätiön mielenkiintoisimmista tehtävistä. Valitessaan vuoden kunniakirjan saajaa säätiö väistämättä myös määrittelee ympäristötaiteen käsitettä. Taiteen keinojen, muotojen ja materiaalien paljoudessa päätöstä ohjaa lähinnä yhteisymmärrys – ja myöskin vaade – teoksen julkisuudesta: sen on sijaittava tai tapahduttava siten, että kuka tahansa voi tai on voinut halutessaan sen nähdä tai siihen osallistua. Ehdokkaista pyritään myös hahmottamaan kunkin teoksen ja sen ympärillä olevan ympäristön suhdetta, niiden välistä vuorovaikutusta. Sekä sitä, miten katsoja/kokija tähän teoksen ja ympäristön väliseen suhteeseen asettuu kolmanneksi osapuoleksi.

 —–

Hyvässä ympäristötaideteoksessa on kerroksellisuutta, mahdollisuuksia moniin tulkintoihin, sen voi kokea monesta eri suunnasta ja näkökulmasta – niin konkreettisesti kuin käsitteellisesti. Nämä määritelmät luonnehtivat myös vuoden 2010 kunniakirjan saajaa, kuvataiteilija Denise Zieglerin teosta Kolme aitaa.

Kolme aitaa rytmittää kauniisti avaraa puistoa sijaitsemalla pitkän puiston suoraviivaisen jalankulkureitin lähettyvillä. Ilmaisultaan yksinkertaiset, keskenään erilaiset aidat eivät dominoi tilaa, ne voi myös kokea erikseen veistoksellisina elementteinä. Vapaasti, ilman aidalle kuuluvaa rajaamisen tai estämisen tehtävää ne myös herättävät kysymyksiä – niinkuin taiteen tuleekin.

Aitojen malleista yksi on Meilahden sairaala-alueelta 60-luvulta, toinen funkis-tyylinen malli on Töölön Topeliuksenkadulta ja kolmas vanha kivitolpista ja ketjusta koostuva Kallion kirjaston edustalta. Ajalliset kerrostumat, vuoropuhelu eri kaupunginosien välillä sekä kolmen erilaisen aidan hallittu sijoittelu jättävät tilan avoimeksi – myös teoksen kokijalle.

Ilahduttavaa tämänkertaisessa kunniakirjassa on myös se, että se ojennetaan  juuri kuvataiteilija Denise Zieglerille. Zieglerin teoksissa – kuten Töölössä sijaitsevassa teoksessa Konsertto Laaksolle ja katukaivojen kansissa olevissa Epigrammeissa Helsingin kaupungin jalankulkijoille – on  ainoalaatuista ajatuksellista herkkyyttä ja ilmavuutta.  Tutkija Ossi Naukkarinen on todennut, että on olemassa teoksia, jotka huutavat, ja on teoksia, jotka kuiskaavat. Zieglerin teokset kuiskuttelevat kokijalle, jättävät avoimeksi ja antavat mahdollisuuksia, eivät valmiita tai ainoita oikeita vastauksia tai kysymyksiä.

Lopuksi todettakoon, että vaikka kunniakirjan saakin taiteilija, on sen syntymiseen vaikuttanut moni muu taho. Kolme aitaa on Helsingin taidemuseon tilaama ja pystyttämä. Teoksen taustalla on taidemuseon käynnistämä ns. ”alueellinen taideprojekti”, jonka tavoitteena oli tuoda taidetta myös helsinkiläisten asuinalueille. Kiitokset siis myös Helsingin taidemuseolle. Kiitokset myös kaikille muille eri tavoin teoksen toteutukseen osallistuneille, myös Konalan alakoulun opettajille ja oppilaille, jotka osallistuivat teokseen liittyviin työpajoihin ”kotouttamalla” teoksen osaksi omaa arkista ympäristöään.

– – –

Konala on vihdoinkin saanut oman tunnusmerkkinsä!

TAITEILIJA DENISE ZIEGLERIN uusi julkinen TEOS KOLME AITAA on valmistunut Konalan Hilapellon puistoon. Teos julkistettiin pallokentän kukkulalla 11.10.2010.

Denise Zieglerin teos Kolme aitaa julkistettiin Konalan Hilapellon puistossa pallokentän kukkulan laella maanantaina 11.10.2010. Tilaisuudessa olivat läsnä taiteilija Denise Ziegler, teoksen toteutuksessa mukana olleita henkilöitä sekä Helsingin taidemuseon edustajia sekä Konalan ala-asteen oppilaita ja opettajia.

Kolme aitaa koostuu nimensä mukaisesti kolmesta puistoon sijoitetusta aidasta. Niiden mallit on otettu Helsingin keskustan ”aitavalikoimasta”. Yksi malleista on Meilahden sairaala-alueelta 60-luvulta, toinen funkis-tyylinen malli on Töölön Topeliuksenkadulta ja kolmas vanha kivitolpista ja ketjusta koostuva malli on Kallion kirjaston edustalta.

Taiteilija on sijoittanut kolme aitaelementtiä tarkasti harkittuihin paikkoihin ja ne muodostavat siten pienen aitojen ’ulkoilmamuseon’.
Teoksen toteuttamisen aikana Helsingin taidemuseo oli myös yhteydessä  Konala-Seuraan ja järjesti taiteilijan kanssa aita-aiheisen pedagogisen projektin Konalan Hilapellon ala-asteen koulun oppilaille.

Taiteilija kertoo itse teoksesta seuraavaa:

”Helsingin kaupungin alueella on lukuisia erityyppisiä aitoja. Niiden funktio vaihtelee sijainnin mukaa. Kukkapenkkien tai tonttien rajoja merkkaavia koristeellisia aitoja löytyy enemmän Helsingin keskustan tuntumasta. Näkösuojaksi ja kulun estämiseksi rakennettuja aitoja puolestaan on enimmäkseen Helsingin reuna-alueilla.”

”Ideanani oli siirtää kolme Helsingin keskustan alueen aidoista Helsingin reuna-alueelle.”

”Kolme aitaa sijoittuvat väljästi Hilapellon puiston nurmialueelle, jossa ne toimivat veistoksellisina elementteinä asuinaluetta reunustavalla puistoalueella. Aitateokset ovat matalahkoja ja niiden ympärillä voi liikkua vapaasti. Teossarja sijaitsee puiston pitkän viivasuoran läpikulkuväylän lähettyvillä. Teoksen materiaalit ovat ruostumaton teräs, taottu rauta, teräsverkko, betoni ja kivi.”

Kuvataiteilija Denise Ziegler  (s.1965, Luzern, Sveitsi)  on opiskellut sekä synnyinmaassaan että Kuvataideakatemiassa Suomessa. Zieglerin teoksia on useissa julkisissa kokoelmissa. Helsinkiin hän on aikaisemmin toteuttanut Konsertto Laaksolle -nimisen julkisen teoksen Töölön jalkapallostadionin läheisyyteen.


LIUKKAUSVAROITUS KÄNNYKKÄÄN JALANKULKIJOIDEN TURVAKSI!

 HELSINKI JATKAA JALANKULKIJOIDEN TEKSTIVIESTIVAROITTAMISTA

Helsingissä on kokeiltu jalankulkijoiden varoittamista liukkaista keleistä tekstiviestein. Varoitusviesti on lähetetty, kun talvihoidon päivystäjä on havainnut kelin muuttuneen vaarallisen liukkaaksi. Kaikkien jalkakäytävien hiekoittaminen vie oman aikansa, mutta varoitus tavoittaa kaupunkilaiset heti.

 Palvelusta on saatu erittäin myönteistä palautetta ja siksi palvelua jatketaan myös tänä talvena.

Varoitus annettiin vuoden 2010 alussa 10 kertaa. Palvelu on ollut saatavissa myös Kuopiossa, Jyväskylässä, Lahdessa, Sipoossa, Porvoossa, Oulussa ja Salossa ja varoitettavien kokonaismäärä tällä hetkellä on lähes 7 000. Varoitusviestien kokonaismäärä oli viime talvena noin 50.000 kpl.

 Useimmat varoitettavat ovat uskoneet hyötyneensä palvelusta ja haluavat palvelua jatkettavan. Tulevana talvena pyritään palvelua markkinoimalla lisäämään varoitettavien määrää. Tavoitteena Helsingissä on ainakin sadan hoitoa edellyttävän liukastumisen välttäminen, jolloin yhteiskunnallinen kokonaissäästö on vähintäänkin satoja tuhansia euroja, puhumattakaan inhimillisten kärsimysten välttymiseltä.

Saadun palautteen perusteella varoitettavat haluavat varoituksen mieluummin liian usein kuin harvoin.

Joka tapauksessa tavoitteena on varoittaa ainakin kaikilla ”pääkallokeleillä”. Liukkaus saattaa kuitenkin olla hyvinkin paikallista, joten varovaisuutta on noudatettava, vaikka varoitusta ei olisikaan tullut. Palvelu ei muuta millään tavalla kunnan tai kiinteistöjen liukkaudentorjuntavastuita eikä jalankulkijan omaa vastuuta.

Varoituspalvelu tarjotaan asukkaille ilmaiseksi. Varoitettavat voivat valita, tuleeko varoitus yöllä syntyneestä liukkaudesta heti, klo 6, klo 7 vai klo 8. Viikonloppuisin varoitus tulee tuntia myöhemmin.

Viesti: Jalankulkijoiden tekstiviestivaroituspalvelulla on nyt oma domain: www.liukastumisvaroitus.fi,

Lisätietoja palvelun verkkosivuilta http://sva.putteri.fi/

Näin ilmoittaudut varoitettavaksi:

Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 siitä puhelimesta, johon haluat varoituksen tulevan:

 o kirjoita alkuun sanat varoitus helsinki

o kirjoita loppuun joko heti, 6, 7 tai 8 sen mukaan haluatko varoituksen yöllä syntyneestä liukkaudesta heti kun varoitus on annettu, klo 6, klo 7 vai klo 8.

Jos esimerkiksi haluat yöllä syntyneestä liukkaudesta varoituksen aamulla klo 7, lähetät tekstiviestin: varoitus helsinki 7

Ilmoittautumisesi pysyy voimassa tulevinakin talvikausina. Mikäli haluat poistua palvelusta, lähetä numeroon 16130 tekstiviesti: varoitus sulje

Palveluun liittyminen ja siitä poistuminen maksaa 16 senttiä. Varoitusviestien vastaanottaminen on palvelun käyttäjälle maksutonta.

Voit antaa palautetta tai kysyä lisätietoja seuraavasti:

– sähköpostilla tai palvelun verkkosivuilta, varoituspalvelu@netti.fi, www.sva.putteri.fi

– tekstiviestillä numeroon 16130: kirjoita alkuun ”Varoitus” ja sen jälkeen palautteesi

– soittamalla rakennusviraston asiakaspalveluun, puh. (09) 310 39 000