Aiemmat uutiset:

0
303

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 20.11.2013 kello 18.00 Vähäntuvan leikkipuiston tiloissa, Vähäntuvantie 4a

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat (kokouskutsu, pdf 70 kt) ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista, kuten Helsingin yleiskaavan visiosta ja Konalan maankäytön tulevaisuudesta.

Hallituksen kokoukset ovat vuonna 2014 avoimia eli seuran jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokouksia.

=============================================================

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 27. maaliskuuta 2013 kello 18.00 Vähäntuvan leikkipuiston tiloissa, Vähäntuvantie 4a (kokouskutsu, pdf 110 kt).

 =============================================================

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 28. marraskuuta 2012 kello 18.00 Vähätuvan leikkipuiston tiloissa, Vähäntuvantie 4a (kokouskutsu, pdf 120 kt). Kokouksessa oli saatavana myös kirja Kånalan landelaisesta Konalan kundiksi, lisätietoja pdf 60 kt, hintaan 20 €.

=========================================================

 Konala-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 kello 18.00 Konalan ala-asteen koululla (kokouskutsu, pdf 112 kt, liittymislomake, pdf 76 kt)

 =============================================================

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 23. marraskuuta 2011. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat (kokouskutsu, pdf 99 kt ja selostus illan tapahtumista, pdf 689 kt).

Syyskokousasioiden jälkeen esitettiin tuloksia jäsenkunnalle lähetetystä Konalan alueen tyytyväisyyskyselyn vastauksista. Lisäksi pankinjohtaja Vesa Valasti Nordeasta kertoi pankkitoiminnan kehityksestä ja vaikutuksista Konalassa. Esityksen jälkeen nautittiin yhteinen iltapala ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä Konalan tulevaisuudesta.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Heikki Leppänen.

==========================================================

KONALA-SEURAN sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 31. maaliskuuta 2011 kello 18.00 Konalan ala-asteen koululla, Riihipellonkuja 2:n kerhotilassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat.

Alueellisen vaikuttamisen parantamiseksi hallitus toivoo saavansa uusia jäseniä seuraan ja toimintaan mukaan. Kaupunki on jatkuvasti järjestelemässä kunnallisia palveluja uudelleen, jolloin myös oman alueemme palvelut ovat vaarassa. Konalan uudisrakentaminen ja vanhojen alueiden lisärakentaminen tuo myös omat haasteensa ympäristömme viihtyvyyden kehittämiseen yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteisillä mielipiteillämme voimme saada toiveemme paremmin esille.

Heikki Leppänen, hallituksen puheenjohtaja

=============================================================

KONALA-SEURA ry:n SYYSKOKOUS pidettiin ke 24.11.2010 KLO 18.00 Konalan ala-asteen koulun ruokalassa, Riihipellonkuja 2. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat. Kokouksen jälkeen klo 19.00 taiteilija Denise Ziegler kertoi Hilapellon puistoon toteutetun teoksensa taustoista ja tavoitteista. ”Näin syntyi kolme aitaa.”

=============================================================

KONALA-SEURA SUUNNITTELEE OMAA KOTIKAUPUNKIPOLKUA

Konala-Seura ry on saanut Suomen Kulttuurirahastolta apurahaa kotikaupunkipolun aikaansaamiseksi Konalaan. Vastaavia polkuja on laadittu aiemmin mm. Malminkartanossa ja Pitäjänmäellä osana Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan koordinoimaa hanketta. Kotikaupunkipolku on kävelyreitti, jolla esitellään kaupunginosan mielenkiintoiset paikat sekä nykyisille että erityisesti uusille asukkaille. Heitä on muuttanut Konalaan vuosittain noin 650 – 1200, joista 250 – 370 Helsingin ulkopuolelta. Lähiaikoina entiselle Hartwallin alueelle = Wallinmaalle valmistuu uusia asuntoja vielä 1 200 asukkaalle.

”Koko Helsinkiin muuttaa vuosittain 37 000 uutta asukasta”, sanoo Helkan projektipäällikkö Pauli Saloranta. ”Haluamme kotikaupunkipolkujen kautta esitellä heille kaupungista hieman muutakin kuin vain keskustan turistikohteet, jotka jokainen suomalainen jo muutenkin tuntee.”

Myös vanhat asukkaat ja esimerkiksi koululaiset voivat löytää uusia näkökulmia kotikaupunkipolulla, jonka sisältönä ovat Konalan historia ja nykyisyys, luonto ja kulttuuri, rakennukset ja kiinnostavat henkilöhahmot. Lähteinä käytetään alueelta kirjoitettuja historiikkeja ja muuta aineistoa.

Seura palkkaa apurahalla toimittajan avukseen hankkeen toteuttamiseen. Asukkaista ja asianomaisista virkamiehistä muodostettava työryhmä osoittaa hänelle sitten kohteet. Valmistuttuaan Konalan kotikaupunkipolku julkaistaan näillä seuran verkkosivuilla ja pyritään painamaan myöhemmin myös esitteeksi yhdessä muiden kaupunginosien polkujen kanssa.

Seuran jäseniltä ja kaikilta Konalan asukkailta toivotaan ehdotuksia mielenkiintoisista kohteista, joita asuinalueeltamme voidaan esitellä. Ehdotuksia voi lähettää seuran hallituksen jäsenille. Kotikaupunkipolku-hanketta ja aiheeseen liittyviä näkökohtia esitteli seuran kevätkokouksessa 24.3.2010 Pauli Saloranta. Lisätietoja ja esimerkkejä valmistuneista hankkeista: www.helka.net/kotikaupunkipolut

=============================================================

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 26.11.2009 klo 18 Ravintola Henrik Toisessa. Konala-Seuran hallitukseen saatiin kaksi uutta jäsentä, Marja-Liisa Raunio ja Esko Toropainen entisten jäsenten lisäksi. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 euroa, joka kattaa koko perheen.

Syyskokouksen jälkeen ilta jatkui 35-vuotisjuhlan merkeissä. Kouluneuvos Esko Toivonen käsitteli juhlapuheessaan aihetta Konala eilen, tänään ja huomenna. Hän rinnasti elämäntyönsä tärkeät alueet, Kaustisen ja Konalan, pinta-alansa ja asukaslukunsa perusteella ja ehdotti Konalankin koulutuksen kehittämistä erityisesti musiikin alalla Kaustisella saatujen merkittävien tulosten rohkaisemana.

Kutsuvieraana ollut aluearkkitehti Leena Lukkarinen-Annila sai kiitokset Konalan ja Pitäjänmäen alueella suorittamastaan pitkäjännitteisestä ja  asukasläheisestä yhteistyöstä ja erinomaisesta tiedottamisesta mm. Pitäjänmäen kirjastoon kokoamiensa kaavanäyttelyiden avulla. Ilta jatkui hyvän ruoan ja vilkkaan seurustelun siivittämänä.

=============================================================

KONALA-SEURA ry:n PUHEENJOHTAJAN HEIKKI LEPPÄSEN PUHE KOTIPUUN ISTUTUSTILAISUUDESSA 16.9.2009

Arvoisat läsnäolijat! Tervetuloa Konala-Seura ry:n KOTIPUUN istutustilaisuuteen!

Konala-Seura ry on toiminut oman alueensa asukkaiden etujärjestönä 35 vuoden ajan. Toiminta on suuntautunut talkootyön hengessä kotiseutu- ja harrastustoimintaan. Samanaikaisesti on pyritty luomaan yhteyksiä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kesken. Toimintansa aikana seuran aktiivit ovat käyttäneet eniten vapaa-aikaansa yhteisten palvelujen, kuten koulu- ja terveystoimen, säilyttämiseen ja kehittämiseen sekä alueemme ympäristöön ja rakentamiseen liittyvien tulevaisuudensuunnitelmien seuraamiseen. Myös alueen historian kokoamisella ja tallentamisella on pyritty säilyttämään tietoja tuleville asukkaille, joita nyt odotetaan teollisuusalueesta lisääntyvän asuntotuotannon alueeksi muuntuvaan kaupunginosaamme.

On jo ikivanha perinne, että jokaisessa arvokkaassa ja muistorikkaassa tilaisuudessa tulee istuttaa puu. Asuinrakennusten pihapiiriin istutettiin usein rakennuksia suojaavia puita sekä kulkemista johdattelevia kujanteita. Samoin on tiheästi rakennetuilla kaupunkialueilla pyritty varaamaan viheralueita jäsentämään kaupunkitilaa ja sitomaan ilman epäpuhtauksia. Tämä puu on siten osa Konalan puistokokonaisuutta.

Puulle on omistettu myös oma nimipäivä 27.9. (Vesa), jota alettiin viettää Lohjalla vuonna 1998. Tulevaisuutta ajatellen on seuran hallitus päättänyt, alueemme vihreän luonteen symbolina, muistaa alueen nykyisiä ja tulevia asukkaita istuttamalla tälle juuri 30 vuotta täyttäneelle leikkipuiston alueelle oman KOTIPUUN. Tämän KOTIPUUN toivotaan tuottavan iloa runsailla kukinnoillaan, kesävihreydellään, värikkäällä syysasullaan ja talven kuuraisella oksistollaan kaikille alueella oleskeleville ja liikkuville.

Kasvava puu edustaa myös uskoa tulevaisuuteen ja alueen kehittymiseen entistä viihtyisämmäksi asuinympäristöksi. Tällä lasten leikkipuiston alueella on puutarhaluonteen perinteitä Konalan historiassa. Tässä lähellähän on aikoinaan sijainnut runsaskasvinen siirtolapuutarha, joka hävisi  Kehä I:ä 70-luvulla rakennettaessa pääkaupunkiseudun kasvaneiden liikkumistarpeiden vuoksi. Tänään uskomme, että tämä elinkaarensa alussa oleva KOTIPUUMME taimi kasvaa hyvällä hoidolla isoksi ja voi osaltaan aikanaan parantaa ilman laatua kasvavan liikenteen lisääntyvistä epäpuhtauksista.

Toivon aktiivisuutta ja menestystä Konala-Seuran toiminnalle sekä pitkää ikää kasvunsa alussa olevalle Konalan KOTIPUULLE!

kuva 1      kuva 2

=============================================================

KONALA-SEURAN HALLITUKSEN JÄSENEN MERJAN PUHE KORISTEOMENAPUULLE 16.9.2009

Hyvät läsnäolijat! Hyvät ja kiltit lapset!

Konala-Seura valitsi lahjaksi koristeomenapuun, koska se on mukavan näköinen eri vuodenaikoina  sekö värikäs ja luonnon olosuhteita kestävä puuvaihtoehto. Tietenkin sen hedelmät ovat myrkyttömiä ja siksi lähtökohta on erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvaan kestävään kehitykseen sekä lasten ja nuorten ympäristöön sopiva.

Konala-Seurassa päädyimme sellaiseen perinteisesti paikkakunnan olosuhteisiin sopeutuneeseen lajiin kuin Malus Kadetti, joka on juuriltaan nimenomaan aito helsinkiläispuu. Vuosikymmenten ajan Malus Kadetti -puut ovat kasvaneet Helsingin pihoilla ja puutarhoissa. Sellaisten paikkakunnan olosuhteisiin sopeutuneiden koristeomenapuiden jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa lahjakotipuumme on.

Malus-koristeomenapuussa on keväällä paljon vaaleanpunaisia kukannuppuja ja kukkia.Kesällä puussa on leveäkasvuinen lehvistö ja syksyllä Maluksen koristeomenat ovat pieniä ja tummanpunaisia, joten ne voivat säilyä pitkään ihasteltavinamme – voivat säilyä jos voivat säilyä. Talvella puu lepää ja lumi antaa suojaa sen oksistolle.

Tässä kohdassa Konala-Seura antaa teille kaikille kehuja!

Vehreästä ympäristöstä huolehtiminen jatkuu tunnustusta kaikille kaupunginosamme asukkaille antamalla. Helsingin kaupunki, puutarha- ja puistoalan työntekijät ja erityisammattilaiset sekä paikkakunnan asukkaiden vapaaehtoiset ympäristöharrastelijat ovat tehneet paljon hyvää työtä niin konalalaisten vehreiden puistojen kuin puutarhojenkin viihtyisyyden ja suosion eteen.

Konala-Seuralla on ilo antaa tällainen jatkuvaa aikakäsitettä hahmottava lahja konalalaisille. Istutuspaikan olemme huolellisesti valinneet monien muiden Konalan alueen asukkaiden suosimien yhteisten ympäristöjen alueista, joista tänä vuonna juuri Vähätuvan leikkipuisto sopii tarkoitukseen juhlavuotensakin puolesta.

Malus-kotipuu on tarkoitettu kaikkien Vähätuvan leikkipuiston, kentän käyttäjien ja ohikulkevien iloksi sekä vuodenaikojen – kevät, kesä, syksy, talvi – vaihtelun ja ajan mittariksi lapsille, nuorille ja aikuisille. Antakaamme koristeomenapuulle kasvun mahdollisuus 30-vuotiaan Vähätuvan leikkipuiston ja 35-vuotiaan Konala-Seuran juhlavuodesta 2009 lähtien! Olkaa hyvä!

=============================================================

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ke 25.3.2009 Konalan ala-asteen koulun juhlasalissa Riihipellonkuja 2 asukastilaisuutena, jonka jälkeen seurasi varsinainen kevätkokous. Tilaisuudessa kartoitettiin Konalan asukkaiden palvelutarpeita yhdessä opetusviraston edustajan ja Konalan ala-asteen rehtorin Riitta Junnilan sekä oppilaskunnan edustajien kanssa. Miten saada koulujen tilat yhteiseen aktiiviseen käyttöön myös koulutyön ulkopuolella? Toivottiin mahdollisimmanmonen asukkaan toivomuksia. Koululla oli myös mahdollisuus perehtyä Konalan kaavoitussuunnitelmiin. MLL:n puffetista sai pikku purtavaa ennen kokousta.

=============================================================

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin ke 26.11.2008 kello 18 Konalan ala-asteen koulun kerhohuoneistossa, Riihipellonkuja 2. Esitelmän aiheena oli ”Asuinalueemme turvallisuus”, josta kertoivat ylikonstaapeli Kalevi Havio ja vanhempi konstaapeli Jukka Ranta. Konalan turvallisuus todettiin keskimääräistä paremmaksi. Esitelmän jälkeen valittiin jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle. Vuoden 2009 toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettiin.

 

VASTAA

Lisää kommentti!
Kirjoita tähän nimesi