Lehtovuori – kylä kolmen kaupungin rajalla; HILATIE, kylä kaupungissa

0
553

 Lehtovuori – kylä kolmen kaupungin rajalla

Lehtovuorelaisten uudet kotisivut on julkaistu 1.3.2006. Kyseessä on verkkosivusto, joka on rakennettu ennen kaikkea alueen asukkaiden huviksi ja hyödyksi. Sivuston tärkeimmät osat ovat uutiset (etusivu), Asukastalo-info ja keskustelufoorumi.

Käy tutustumassa oheisesta linkistä www.lehtovuori.net

Juha Lähdeoja:

KYLÄ KAUPUNGISSA, julkaistu Konalan Sanomissa lokakuussa 1988

Vanhat konalalaiset muistavat kuinka Hilatien paikalla ennen lainehtivat viljapellot. Sitten mullat myytiin ja paljas savi alkoi vuosi vuodelta työntää vahvempia rikkakasveja, kunnes ahkerat rakentajat saapuivat ja nostivat paikalle omaleimaisen yhteisön, jota käydään katsomassa pitkienkin matkojen takaa (jutun kuvaan liittynyt teksti).

Konalan länsilaidalla, aivan Espoon rajalla, on Hilatien ja Metsänvartijanpolun hevosenkenkä, joka muodostaa varsin poikkeuksellisen kylämiljöön. Useimmat vertaavat katunäkymää eteläeurooppalaisiin kyliin. Onpa joku nimittänyt Hilatietä intiaanikyläksi.

Metsänvartijanpolku näkyy kartoissa jo vuosisadan alussa, mutta Hilatie kaavoitettiin vasta 1981 pääasiassa kaupungin ostamille maille. Alue tontitettiin ja annettiin hakemusten perusteella vuokralle kuudeksikymmeneksi vuodeksi. Tonttien jaossa pääsivät etusijoille helsinkiläiset lapsiperheet, joiden katsottiin toisaalta tarvitsevan pientaloasumista, mutta toisaalta myös kykenevän talonsa rakentamaan ja maksamaan.

Kaupunki laati alueelle melko tiukat rakennusmääräykset, joiden puitteissa tontinvuokraajat ja -omistajat ovat talonsa pystyttäneet. Ensimmäisten talojen suunnittelusta vastasi yhteinen arkkitehti Jonathan Fleming, jonka persoonallinen tyyli luo alueella sen omaleimaisuuden. Myös myöhemmin, toisten arkkitehtien suunnittelemissa taloissa on tuo perusleima säilynyt, ja alueesta on tullut varsin yhtenäinen.

Katu rakennettiin 1981 ja ensimmäiset talot valmistuivat jo saman vuoden syksyllä. Hilatien ja Metsänvartijanpolun kulmauksen tontit jaettiin 1982, ja ne muodostavat hieman muusta alueesta poikkeavan oman kokonaisuutensa. Samoin on omille tonteilleen rakennettu uusia omakoti- ja paritaloja, jotka rakennustyyliltään erottuvat, mutta istuvat hyvin kyläkokonaisuuteen.

Tavanomaisesta pientaloalueesta Hilatie eroaa selvimmin siinä, että lähes kaikki talot on rakennettu kiinni kadun reunaan, mikä luo kaupunkimaisen katunäkymän. Vaikka tontit ovat pieniä, on tällä ratkaisulla saatu kunnon pihat. Vastaava rakennustapahan on muun muassa Helsingin Puu-Käpylässä.

Huolimatta tiukoista rakennusmääräyksistä ja osin yhteisestä arkkitehdistä ovat lähes kaikki alueen talot sisätilaratkaisuiltaan erilaisia. Kukin asukkaiden tarpeiden mukaan suunniteltu.

Rakentamis- ja rahoitusmuotoja on käytetty laidasta laitaan: hartiapankista avaimet käteen -menetelmään, aravasta kovaan rahaan. On vuokratontteja, omia tontteja ja asuntoyhtiöitä. Myös Hitas on Hilatien kuvioissa mukana. Kaikki ovat kuitenkin pientaloja, kolmen perheen rivitalo on suurin rakennuskokonaisuus.

Uudisrakentajien yhteistoiminta on alusta asti ollut kiinteää. Heti tonttijaon jälkeen pidettiin kokouksia ja muodostettiin työryhmiä hoitamaan yhteisiä asioita. Suomalaisille epätyypilliseen tapaan käytettiin yhteishankintoja sekä yhteisiä urakoitsijoita ja ammattimiehiä.

Rakennusaikainen yhteistoiminta sai jatkokseen oman kyläyhdistyksen Hilatie Ry:n jonka jäseninä ovat Metsänvartijanpolun ja Hilatien perheet, yhteensä 35 asuntokuntaa ja noin 90 henkilöä. Yhdistyksen tarkoituksena on toisaalta ajaa alueen yhteisiä etuja viranomaisiin päin ja toisaalta toimia asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi ja virkistykseksi.

Hilatie Ry on tehnyt aloitteita alueen ja sen ympäristön kehittämiseksi mutta joutunut myös puuttumaan kunnallisten palveluiden käytännön hoitoon kuten esimerkiksi puhtaanapitoon.

Näkyvin osa toiminnasta on kuitenkin jo perinteiseksi muodostuneet tapahtumat. Urheilupäivät kesällä ja talvella, uudenvuoden vastaanotto Hilapellon kentällä sekä kiertävästi eri pihoilla järjestettävät syksyn puutarhajuhlat. Yhdistys on myös järjestänyt piha- ja puutarhaneuvontaa.

Hilatie alkaa olla valmis. Vanhan Hämeenkyläntien reunaan on vielä rakenteilla Konalan ala-asteen sivukoulu ja yksi tontti odottaa rakentajiaan. Puistoalueet ja polut ovat myös lopullisessa kunnossa. Tervetuloa uteliaatkin sunnuntaikävelijät Hilatielle. Olemme jo ihmettelijöihin tottuneet. Taannoisen rakennusnäyttelyn aikaan heitä kävi jopa linja-autolasteittain.

Teksti siirretty nettisivuille kirjoittajan Juha Lähdeojan luvalla.