Tietolaatikko: Espoo

0
492

Nykyisin Suomen toiseksi suurin kaupunki, asukkaita 255 000 kesällä 2012 ja voimakkaassa kasvussa. Ensimmäiset säilyneet maininnat Espoon pitäjästä ovat vuodelta 1341. Nimi juontunee ruotsin haapaa tarkoittavasta sanasta asp. Omaksi seurakunnakseen se erotettiin Kirkkonummesta 1458. Sen vakuudeksi oma kivikirkko rakennettiin Espoonjoen varteen 1480-luvulla. Pääkaupungin siirtäminen Helsinkiin 1812 mullisti vähitellen myös espoolaisten elämän. Eliel Saarisen Suur-Helsinki- suunnitelmassa 1918 Albergan ja Björnvikin puutarhakaupungit oli liitetty Helsinkiin raideyhteyksin. Erilaisia aluejako- tai -liitossuunnitelmia tehtiin sen jälkeen joka vuosikymmenellä, kunnes Espoosta tuli kaupunki 1972. Sen väkiluku on kasvanut vuoden 1950 vajaasta 23 000:sta jo yli kymmenkertaiseksi.

Helsingin ja Espoon yhteinen maaraja syntyi 1946 Helsingin ns. Suuressa alueliitoksessa. Selvitysmies Yrjö Harvian 1936–40 julkaiseman mietinnön pohjalta valtioneuvosto päätti 5.10.1944 liittää Helsingin kaupunkiin kaksi kolmasosaa Helsingin maalaiskunnasta, nykyisestä Vantaasta, mukaanlukien molemmat radanvarsikeskukset Malmin ja Pitäjänmäen; kokonaisuudessaan Huopalahden, Oulunkylän ja Kulosaaren kunnat sekä vielä Haagan kauppalan. Sen sijaan selvitysmiehen esitystä Espoon jakamiseksi kahteen tai useampaan osaan ei toteutettu.

www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Tietoa_Espoosta
fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_suuri_alueliitos