Toimintasuunnitelma 2020

Konala-Seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2020. 

Hallitus                Seuran hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Hallituksen kokoukset järjestetään avoimina, jolloin myös jäsenillä on mahdollisuus osallistua kokouksiin ja tuoda esille seuran toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Puhelinneuvotteluja käydään ja sähköpostiviestejä lähetetään tarpeen mukaan.

Tiedotus                Seuran järjestämistä tapahtumista ja kokouksista ilmoitetaan seuran kotisivuilla ja ilmoitustauluilla sekä sähköpostilla tai jäsenkirjeissä. Konalan aluetta koskevista suunnitelmista, järjestelyistä ja tapahtumista toimitetaan tarvittaessa aineistoa ja kannanottoja myös paikallislehdille. Kotisivuja kehitetään ja ne pidetään ajan tasalla.
 

Liikunta                Keppijumppaa asukastilassa jatketaan kevätkaudella ja sopimus uusitaan seuraavalle lukukaudelle. Kesällä järjestettyä puistojumppaa jatketaan ensi kesänä.

Nuorison kannustaminen        Konalan ala-asteen oppilaiden kehittymistä ja menestystä tuetaan stipendein tai muilla tavoin.

Kotikaupunkipolku            Kotikaupunkipolkuun liittyvä aineisto on kotisivuilla ja moniste on edelleen myynnissä. Kotikaupunkipolkukävelyjä järjestetään seuran hallituksen jäsenten vetämänä. 

Konalan Adventtipolku                järjestetään perinteisesti 1. adventista loppiaiseen. Maritta Hyvärinen koordinoi tapahtuman.  Adventtipolkuun liitetään oheistapahtumia yhteistyössä alueen järjestöjen ja yritysten kanssa. Tapahtuman adventtipolku.fi –nettisivustoa ylläpidetään.

Omenatori                Omenasatokauden ajan pidetään omenatoria, johon voi tuoda ja noutaa omenoita veloituksetta. Tavoitteena omenoiden jakelu ja hävikin vähentäminen.

Muutosten seuranta        Konalan alueen rakentamista ja kehittymistä sekä täydennysrakentamista seurataan. Laaditaan pyydetyt lausunnot Konalan aluetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista. Pyritään aktivoimaan kaupunkia havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Ympäristön kohennus        Alueemme viherympäristön säilymistä ja kehittymistä seurataan. Tarkkaillaan liikennesuunnitelmien toteutusta. Hoidetaan Konala-Seuran kotipuuta. Edistetään Kotipuunpolun nimeämistä.

Liikenne                Osallistutaan alueen liikenneturvallisuuden kehittämiseen. Seurataan bussien ja junien aikataulujen yhteensopivuutta sekä kaupungin laatimien liikennejärjestelyjen toteutumista ja vaikutuksia. Seurataan Konalantien ja Vanhan Hämeenkyläntien läpikulkuliikennettä sekä vauhditetaan Konalantie – Vanha Hämeenkyläntie – Vähäntuvantie -kiertoliittymän toteutumista. 

Kulttuuri ja tapahtumat        Osallistutaan Pitäjänmäen sankarihaudan itsenäisyyspäivän ja kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskutilaisuuteen. Varaudutaan osallistumaan sidosryhmien Konala-tapahtumiin ja muihin alueen liikunta-ja kulttuuritapahtumiin sekä siivous- ym talkoisiin. Osallistutaan Ristikko-päivään ja vapputapahtumaan. Järjestetään koko perheelle suunnattuja tapahtumia Konalan alueella.

Kylätalkkaritoiminta        Jatketaan Suomen Kylätoiminta ry:n kylätalkkaritoimintaa. Konala-Seura toimii kylätalkkarin työnantajana ja palveluksia myydään seuran jäsenille vanhuksia priorisoiden.

Korttelikerho ja Ikäväki-toiminta Seuramme on Pit-Ko Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry:n kannattajajäsen. Toimimme yhteistyössä alueen muiden järjestöjen kanssa senioreiden korttelikerhotoiminnassa

Asukastila                Osallistutaan Konalan asukastilahankkeeseen kaupungin, seurakunnan, MLL:n, partion ja muiden alueen järjestöjen kanssa yhteistyössä. Mikäli saamme kaupungin avustusta, toimintaa voidaan keskittää Konalan asukkaiden yhteiseen asukastilaan kauppakeskus Ristikon 2. kerroksen liikehuoneistoon, jonka vuokraamisesta on neuvoteltu. 

                    Tilaan on suunniteltu järjestöjen vetämiä kerhoja ja kokoontumisia. Osa toiminnasta on säännöllisesti yleensä viikoittain toistuvaa, osa kertaluontoista tai muutaman kerran kursseja sekä erilaisia tapahtumia. Asukastilan käyttö on suunniteltu jaettavaksi siten, että eri ikäisille asukkaille löytyy ohjelmaa aamupäivästä iltaan ja näin tilan käyttö on kattavaa. Osa toiminnasta on kaikille vapaata, osa on suunnattu eri ryhmille esim vauvamuskari tai eläkeläispiiri. Osallistumismaksut pyritään pitämään niin pienenä kuin mahdollista, suuri osa toiminnasta on maksutonta. Kyseessä ei ole liiketoiminta tai taloudellisen hyödyn tavoittelu. Tilaa voivat myös käyttää eri järjestöt ja taloyhtiöt kokoustilana.

                    Tavoitteena on yksinäisyyden torjunta, eri asukasryhmien lähentyminen ja yhteisymmärryksen lisääntyminen, maahanmuuttajien kotouttaminen ja mielekkään toiminnan järjestäminen eri ikäisille. Kaupungilta haetaan avustusta vuokraan, kalustamiseen, varustamiseen ja osa-aikaista työntekijää toiminnan koordinointiin.

Osallistuva budjetointi        Tehdään yhteistyötä stadiluotsin kanssa ja otetaan osaa osallistuvaan budjetointiin.

HELKA                Jäsenenä osallistutaan HELKA – Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n järjestämiin koulutuksiin, tilaisuuksiin ja toimintaan. Kaupunkisuunnittelutyöryhmään osallistutaan myös. 

Sidosryhmät                Tehdään yhteistyötä sidosryhmien kanssa, kuten Konalan ala-asteen koulu, Pitäjänmäki-seura, Pajamäki-seura, Konalan Lions-klubi, Pitäjänmäen seurakunta, Konalan Marttakerho, Pitäjänmäen kirjasto, MLL ja Kaupunkisuunnitteluvirasto sekä alueella toimivat yritykset ja järjestöt. Neuvotellaan Konala-Seuran jäsenille jäsenetuja.