1920-talets Helsingfors: Trä-Kottby

509

Den tredje delen av Arkitekturmuseets infoserie om Helsingfors bostadsområden på 1920-talet har färdigställts; den presenterar Trä-Kottby (på finska):

Videons längd är 17 minuter. De tidigare delarna presenterar Tölö och Vallgård.