Årets Kottbybo

Föreningens styrelse beslutade år 2003 återuppta den gamlal traditionen att till Årets Kottbybo utnämna en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för Kottby. Utnämningen offentliggörs under föreningens vårmöte. Titeln kan föräras flere personer.

2022
Årets Kottbybor:
Sinikka Varis och Leo Sundström, för deras idoga och entusiasmerande insatser 2019-2021 inför Kottbys hundraårsjubileum, speciellt drivandet av den av Kottby-Sällskapet adopterade så kallade hundraårskiosken vid Gripvägen och även i övrigt frivilligarbete för Kottby.

2021
Årets Kottbybo:
Kirsi Arino, undervisningsråd, har verkat som lektor i biologi i Kottby finska grundskola 1997-2014 och där grundat en utflyktsklubb. På hennes initiativ fick skolan en egen odlinghslott på 500 m² i koloniträdgården i Gumtäkt..

2020
Jubileumsårets Kottbybor:
Laura Hietala (* 23.11.1918 – † 19.7.2020), Karl Johansson (* 20.12.1920), Rauha Kaarlonen (* 21.11.1920), Senja Rantanen (* 23.4.1916 – † 15.7.2020) och Silva Salvén (* 7.5.1920).
Till Jubileumsårets Kottbybor utnämndes vid Kottby-Sällskapets årsmöte alla de kottbybor som under året fyllde eller hade fyllt 100 år. Fram till årets slut hade föreningen fått anmälningar om fem personer, som alla hann ta emot sina diplom. De kommer dessutom att vara inbjudna hedersgäster vid hundraårjubileumsfesten som på grund av coronapandemin tyvärr måste flyttas först till november och sen till år 2021.

2019
Årets Kottbybo:
Kari Vante, för hans förtjänstfulla och energiska verksamhet för Kottby bibliotek och Kottby biblioteksförening.

2018
Årets Kottbybo:
Tuuli Kunnas, Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ordförande, som outtröttligt och energiskt har kämpat mot stadens planer att höja arrendena i bland annat Kottby.

2017
Årets Kottbybor:
Erika Alhoranta och Mikko Lehtonen som tillsammans driver ett litet familjeföretag, Koremos, specialiserat på restaurering av och i småhus.

2016
Årets Kottbybo:
Hodhayfa Salih, asylsökande irakisk konstnär från Ukraina, boende på mottagningscentralen i Forsby.

2015
Årets Kottbybo plus Bergshusmedalj:
Kari Juhola, dvs specialbibliotekarien vid Kottby bibliotek ’Bibba-Kari’.

2014
Årets Kottbybo:
Aaro Monola, legendarisk fotograf som under tiotals år förtjänstfullt betjänat Kottbyborna i sin fotobutik Aaron Kuva.

2013
Årets Kottbybo:
Alice Karlsson, Käpylä-Lehtis f.d. chefredaktör.
Hedersordförandeskap:
Eero Penttinen, föreningens f.d. ordförande.

2012
Årets Kottbybor:
Topi Vihermalmi och Otto Savola, som på ett originellt och kreativt sätt av den gamla kiosken vid Pohjolaplatsen skapat ett veritabelt kulturcentrum som piggar upp Kottby och gläder Kottbybor i alla åldrar.
Bergshusmedaljer:
Bert Bjarland, för att ha fått stadens parkavdelning att snygga upp idrottsplanen vid Ilmatarvägen.
Alice Karlsson, för långvarigt och förtjänstfullt arbete som chefredaktör för Käpylä-Lehti.

2011
Årets Kottbybo:
Heikki Takkinen, som tagit många initiativ och verkat kreativt i bygemenskapen Kottby. Han har för sina förtjänster bl.a blivit utnämnd till ”bydåre i Finland 2002”. Heikki har verkat långsiktigt och mångsidigt för speciellt ungdomarna i Kottby. Han är den drivande kraften i ungdomsklubben Käpylän Klubi och har kraftigt och rådigt ställt upp till försvar för olika serviceformer i Kottby då dessa hotats av nedläggningar eller nedskärningar.

2010
Årets Kottbybor:
Rektorerna för följande skolor, som ett uttryck för föreningens uppskattning av skolornas värdefulla arbete:
Marketta Liukko-Hollmèrus (Enhetsskolan), och
Sirpa Kopsa (Kottby finska grundskola).

2009
Årets Kottbybo:
Jyrki Kallius, för att ha främjat musik och kultur.

2008
Årets Kottbybo:
Asta Korppi, för hennes bok Meidän Käpylä (Vårt Kottby), Tintta kustannus 2007, ISBN 9789529223428.

2007
Årets Kottbybo:
Anja Tanninen, för mångårigt och hjärtligt betjänande av kottbyborna i blomsterhandeln Tähtililja i hörnet av Vipunenvägen och gripvägen:

2006
Årets Kottbybo:
Tintti Karppinen, för aktivt arbete för Kottbyborna och deras spårvagn och i synnerhet för hennes världsberömda Kottbyspel som kom ut 1983 och i ny upplaga 2004. Idén fick Unescos pris.
Kottby-medalj:
Max Westerberg, för verksamhet till fromma för Käpylän Pallo.

2005
Kottby-medalj med diplom samt HELKAs förtjänstmedalj:
Pirkko Fihlman för hennes kvartssekellånga arbete för föreningen och Kottby.

2004
Årets Kottbybo:
Lotte Tarkka, för hennes ’komposteringdrottningskap’ och hennes verksamhet för att rädda Cäpsä.

2003
Årets Kottbybor:
Göran Lindén, för hans arbete som Kottbybornas egen hälsocentralläkare.
Timo Niini, för planeringen där Tusbyvägen läggs över järnvägen.