Bli medlem

Vill du ansluta dig till Kottby-Sällskapet ? Har din adress förändrats ?

Bli medlem:
1. Skicka dina kontaktuppgifter med blanketten nedan
2. Betala medlemsavgiften via din nätbank:
    – Mottagarens konto:      FI81 1239 3000 0560 80
    – Mottagare:                   Käpylä-Seura ry
    – Belopp:                        15 €
    – Meddelande:                 Ny medlem:   Namn   Adress

Ändra kontaktuppgifter:
– Skicka de förändrade uppgifterna med blanketten nedan

– – – – – – – – – – – – – Tack ! – – – – – – – – – – – – –

Medlemsanmälan
GDPR-godkännande *