_customization

This website is built on WordPress 5.4.1, with theme Newspaper 10.1

Log in as admin to:

Kottby-Sällskapet
Käpylä-Seura

Modifications (**) made to default settings of Newspaper 10.1

Newspaper > Theme panel

Header
  Header style = style1
  Main Menu
   Header menu = huvudmeny / paavalikko **
   Sticky menu = always sticky **
   Logo sticky menu = show header logo **
  Logo & Favicon
   Logo Upload = Helka removed ** 
   Retina & Favicon = removed **
   Logo alt attrib = Kottby-S / Käpylä-S **
  Header backgnd
   Positn = top
Footer
  Footer settgs
   Show footer = yes
   template = style2
   page = no page
  Footer info content
   logo = ...negkott.jpg **
   email addrs = kapyla.seura@gmail.com **
   show soc icons = yes
  Footer backgnd
  Sub Footer settgs
Template settgs > WP Templates
  Author template; webmaster, bertb ?
  Blog & post tmpl
   custom sidebar = Helka sidebar ?
 Page template
  custom sidebar = Helka sidebar
  disable comments on pages= yes
Categories
  Category global settgs
   Cat template = style1
   Cat top post style = Grid full2 **
   Cat top post grid style = default
   Art display view = M8 **
  Per category settgs
   Aktuellt / Ajankohtaista
     Art displ view = M8 **
   Allm / Yl, Prome / Polku, Sällsk / Seura: deflt
   - / Kannanotto: deflt
Post settings
  Deflt post template 
   Deflt site post templ = style 5 **
  Post & custom post settgs
   Show date & Show post views = yes
   everything else = no **
  Related article
   Show related article = off **
  Sharing
   Soc netwks
     pinterest & whatsapp = off **
Block settgs
  Global > block hdr templ = 4 ??
Background
 Theme bakgnd = empty ??
Theme Colors
  General > Accent color = #28536c ** 
  Header
   Main menu
     Menu & sticky menu bakgnd color = #26931c **
     Active & hover color = #ffffff **
   Sub menu 
     Menu & sticky menu bakgnd color = #26931c **
     Active & hover color = #ffffff **
   Header ??
  Footer 
   Footer
     Bakgnd color = #26931c **
     Text color = #ffffff **
  Content
   Posts: deflts
   Pages: deflts
Theme fonts
  General: deflts
  Header
   Main menu:   Open Sans 16px on 56px line **
   Main sub menu: Open Sans 14px on default line **
  Post title: defaults
  Post content: deflts
  Post elements: deflts
  Pages
   Page title: Roboto Condense 32px on 40px line
   Page content: deflts
  Footer: deflts
Custom Code
  Custom CSS
   Custom CSS
     background-image: url(https://kaupunginosat.fi/...loggasv.jpg);
      (loggasv.jpg & loggafi.jpg in Media) **

Files uploaded to Media

Kottby:
https://kaupunginosat.fi/kottby/wp-content/uploads/sites/26/YYYY/MM/file

Käpylä:
https://kaupunginosat.fi/kapyla/wp-content/uploads/sites/25/YYYY/MM/file

Formidable forms

Formidable > Formulär (Lite)
  Medlemsanmälan / Jäsenilmoitus **

   Medlemsanmälan (medlemsanmlan)
   namn*, adress*, epost, tel, gdpr-godk, captcha
   snabbkod = formidable id=4

   Jäsenilmoitus (jasenilmoitus)
   nimi*, osoite*, s.posti, puh, gdpr-hyv, captcha
   snabbkod = formidable id=2

Utseende

Utseende
  Anpassa
    aktivt tema = Newspaper
    identitet > rubrik = Kottby-Sällskapet **
    .. > ikon = cone.jpg **
  Widgetar
   newsppr > helka sidebar = RSS Hfors **
  Menyer
   Componera meny av sidor, anp.länkar, kategorier **

Inställningar

Allmänt
  Webbpl.rubrik = K-Sällskapet / Käpylä-Seura **
  Slogan = Kottbybornas intresseförening / Käpyläläisten etujärjestö **
Skriva 
  Kategori = Aktuellt / Ajankohtaista **
  Inläggsformat = Notis ** (ex Std) ?????
Läsa
  Startsida = statisk = Startsida / Etusivu **??