En hundring för invånarhuset!

35

Kottby byhusförening (Käpylän Kylätilayhdistys ry) har startat en småskalig penninginsamling vars medel ska användas för att helt eller delvis bekosta åtgärder för att det invånarhus på Pohjolagatan 3-5 som för tillfället temporärt upprätthålls av staden ska fås att fungera som ett permanent invånarhus.

Insamlingen har Polisinrättningens i Helsingfors tillstånd nr RA/2023/958 som gäller 1.9. – 30.11.2023. Insamlingskontot är FI87 5723 0221 0057 67 (mottagare: Käpylän Kylätilayhdistys, meddelande: Invånarhuset). Eller MobilePay 0400 216795. I invånarhuset finns också en insamlingsbössa för kontantdonationer.

Kottby-Sällskapet inviger insamlingen med en hundring och utmanar alla i Kottby verksamma föreningar och företag med åtminstone samma belopp, och alla kottbybor enligt egen ekonomi..

Om projektet inte kan förverkligas kommer de insamlade medlen att tillfalla Kottby-Sällskapet och användas för att utveckla och upprätthålla invånarverksamhet i Kottby.