Gumtäktloppis 27.5.

8

Lördag 27.5. är det loppis längs hela Limingovägen.