Hur ska Finland klara sig 16.11.

16

Torsdag 16.11. kl 13 föreläser politiske redaktören Unto Hämäläinen i Karelenhusets Wiborgsauditorium om temat ”Kurkistus vuoteen 2024 – miten Suomi mahtaa selvitä?” (En titt på år 2024 – hur ska Finland klara sig?)