Parks julbasar 10.12.

11

Kottby Julbasar lördag 10.12. kl 10-14 i Park Hotels andra våning. Info och platsbokning.