Kalevala i Kottby

288

På Karelenförbundets Kalevaladagsfest 28.2 fanns på programmet följande punkter med speciellt intresse för Kottbybor:
– Mikko-Olavi Seppälä: Om de Kalevalainspirerade gatunamnen i Kottby (börjar ca 05:20; på finska)
– Tintti Karppinen: Lemminkäinens mor (börjar ca 35:00; på finska)