Kommentera Backasgatans bulevardstad

11

Planeringsutkastet för Backasgatans bulevardstad kan nu kommenteras i två enkäter. Den första är sammanställd av Kottby-Sällskapet och övriga involverade stadsdelsföreningar och finns på kaupunginosat.fi/kaupunkibulevardit ( > asukaskysely > Käpylä) till 20.12. På samma adress finns en sammanställning av åsikter och önskemål om bulevardprojektet.

Den andra enkäten, stadens Kerro kantasi-åsiktsenkät finns på kerrokantasi.hel.fi/makelankadunbulevardikaupunki till 1.12.