Kottbygängets Kottbysång

1458

Musikvideon till ”Kottbysången” var Kottby lågstadieskolas stora projekt under läsåret 2019-2020 inför Kottbys kommande 100-årsjubileum. Låten och texten skrevs av musikläraren Olli Ylikotila och spelades in av alla elever i Kottby. Videon, som är i 4K, spelades in under låsårets tre olika årstider.

Musik, sång och text: Olli Ylikotila, mixat och mastrat: Kari Huikuri. Video: SB Films. Filmat och editerat: Simon Bergholm. Ett stort tack till Erica Etholén-Urban och Lisa Tobiasson! Projektet stöddes av Svenska kulturfonden och Svenska föreningen i Åggelby.

Text:
Kottby, Kottby, Kottby..!!!

(höstversen):
Medan jag promenerar,
tittar jag fascinerad på vindens lek med gula blad
Jag plockar upp ett äpple,
från en korg framför ett hus med en färggrann fasad

På hösten samlas vi alla i parken
Jag vandrar fram mot Pohjolagatan

Då sjunger jag Kottbysången
Låter mina tankar vandra nu
Då sjunger jag om alla minnen
som denna skola ger mig året runt

(vinterversen):
I dag är alla klädda i jättevarma kläder
Hurra! nu har vi snö
Jag drar dig i min pulka upp till Himmelsberget,
backen ger oss hurja fart

Vintern kommit, det är vitt på marken
Jag traskar fram mot Arabiastranden

Och då sjunger jag Kottbysången
Låter mina tankar vandra nu
Då sjunger jag om alla minnen
som denna skola ger mig året runt

(vårversen):
I dag är alla klädda i jättefina kläder,
flaggan vajar på sin stång
Jag plockar upp en blomma,
när vi sjunger och sätter upp den i ditt hår

Sommarlovet står snart vid dörren
Jag springer bort längs med Pohjolagatan
Men före det:

Först sjunger jag Kottbysången
Låter mina tankar vandra nu
Då sjunger jag om alla minnen
som denna skola gett mig året runt

Först sjunger jag Kottbysången
Låter mina tankar vandra nu
Då sjunger jag om alla minnen
som denna skola gett mig året runt

Kottby, Kottby, Kottby..!!!