Meddela om evenemang

Kottby-Sällskapet publicerar gärna här puffar för evenemang, tillställningar, happeningar mm som arrangeras i Kottby med omnejd eller som annars berör Kottby.

Om du vill meddela om ett evenemang

skicka ett fritt formulerat meddelande per e-post till
– föreningens webmaster, eller
kapylaseurary(at)gmail.com

I meddelandet ska finnas följande data (* obligatoriska):
– evenemangets namn *
– kort beskrivning av evenemanget *
– datum *
– tidpunkt; inledning och avslutning *
– plats, adress *
– transport dit (buss, spårvagn,..)
– arrangör / info
– program / flygblad
– gratis- eller avgiftsbelagt evenemang