Mötesprotokoll

Protokollen från föreningens och styrelsens möten finns tyvärr endast på finska.

Vill du läsa dem på finska, klicka här (ny flik).