Motion om Pohjolagatans trafik

29

Kottby-Sällskapet har lämnat in en motion motion om trafiken på Pohjolagatan till stadens trafik- och gatuplanering.

Se motionen (på finska)