Mauno Koivisto, ung och otålig 5.10.

18

Torsdag 5.10. kl 13 berättar prof. Tapio Bergholm i Karelenhusets Wiipuri-auditorium på finska om sin bok Kiivas Koivisto – om den unge och otålige Mauno Koivisto.