Om promenaderna

Kottbypromenaderna tar dig på promenader genom för stadsdelen typiska miljöer och till för stadsdelen unika sevärdheter. Den förstärker stadsdelens identitet, ökar invånarnas lokalkännedom och underlättar integrationen för in­flyttare. Den presenterar intressanta platser och byggnader och med dem för­knippad historia, natur, kultur, personer och fram­tidsplaner.

I Kottby finns två stadsdelspromenader:
den södra (invigd 12.6.2009), och
den norra (invigd 12.6.2010)
och en guide till de elskåp som bemålats med Kalevalainspirerade konstverk:
elskåpspromenaden (på webbplatsen i maj 2023)

Stadsdelspromenaderna överlappar delvis i form av vissa gemensamma objekt. Du kan utforska promenaderna på egen hand i valfri ordning eller delta i en av Kottby-Sällskapet anordnad guidad promenad. Elskåpspromenaden är mera tänkt som ett besök i ett konstgalleri, utan någon speciell rutt.

Stadsdelspromenaderna i Helsingfors har tagits fram i projekt under ledning av stadsdelsföreningarnas i Helsingfors paraplyorganisation HELKA. Kottby stads­dels­promenader togs fram som ett samarbetsprojekt mellan Kottby-Sällskapet och villaföreningen KHOY med Pauli Saloranta som huvud­ansvarig för ledningen av de två teamen. Teamen för den södra och den norra promenaden skilde sig något till sammansättningen.

Södra promenaden togs fram som ett samarbetsprojekt mellan Kottby-Sällskapet, småhusföreningen Kanta-Helsingin omakotiyhdistys och Helsingfors stadsdelsföreningars paraplyorganisation Helka rf. Projektet leddes av Pauli Saloranta, som med stöd av ett mångsidigt källmaterial och lokala sakkunniga redigerade presentationen av objekten. Den södra stadsdels­promenaden möjliggjordes tack vare stöd från Helsingfors stads projekt ’Frisk och trygg stad’ och Finska Kulturfondens nyländska regionalfond.

Norra promenaden togs fram som ett samarbetsprojekt mellan Kottby-Sällskapet, småhusföreningen Kanta-Helsingin omakotiyhdistys och Helsingfors stadsdelsföreningars paraplyorganisation Helka rf. Projektet leddes av Pauli Saloranta, som med stöd av ett mångsidigt källmaterial och lokala sakkunniga redigerade presentationen av objekten. Den norra stadsdels­promenaden möj­liggjordes tack vare stöd från Kottby finska församling, Park Hotel, K-Super­market Musta Pekka, SATO Oyj och Finska Kulturfondens nyländska regional­fond.

Elskåpspromenaden skapades som en del av festligheterna inför firandet av stadsdelen Kottbys hundraårsjubileum. Den har sponsrats av Helen, restaurang Nyyrikki och gatukonstföreningen G-Rex. I projektat har deltagit ett antal frivilliga kottbybor. Projektet koordinerades av Terhi Kallonen.

Översättningen till svenska av den södra och norra promenaden har möjliggjorts genom ett i mars 2015 av stiftelsen Tre Smeder beviljat stipendium. Översättning: Susanna Gulin. I samband med översätt­ningen har i vissa fall också textens sakinnehåll upp­da­terats och länkar i mån av möjlighet ersatts med länkar till svenskt material.

Stadsdelspromenader i andra stadsdelar hittar du på kotikaupunkipolut.fi.

 

Litteratur:
Leo Hursti (red.): Keidas kaupungissa. Kanta-Helsingin omakotiyhdistys
    (KHOY) 1927–1987.
Marjut Jousi (red.): Vihreä kylä – monta tarinaa. Kanta-Helsingin omakoti-
    yhdistys KHOY:s historik 1987–2007.
Otso Kantokorpi: Sankarimatkailija Helsingin raitiovaunuissa. Like
    Kustannus 2007.
Timo Keinänen, Kristiina Paatero: Martti Välikangas 1893–1973 arkkitehti.
    Abacus ajankohta 4. Finlands arkitekturmuseum 1993. Sid 16–21.
Asta Korppi: Meidän Käpylä. Tintta Kustannus 2007.
Otto-Iivari Meurman: Taiteellisesti ja sosiaalisesti ensiluokkaisia pienasuntoja.
    Käpylän puutarhaesikaupungin alkuvaiheista. Arkkitehti-lehti, också i
    Käpylä-lehti 4/1980.)
Simo Paavilainen: Martti Välikangas ja 1920-luvun klassismi Käpylässä. I
    Arkkitehti-lehti.
Eija Tuomela: Käpylä, hymykuoppa Helsingin poskessa. Käpylä-seura. 1987.
Jussi Vuori: Multimedia Käpylä, 1998.