Om Kottby-Sällskapet

Kottby-Sällskapet grundades 1940 som Käpylä-Seura och är den äldsta stadsdelsföreningen i Helsingfors. Föreningen är medlem i Helsingfors Stadsdelsföreningar rf (HELKA).

Kottby-Sällskapets syfte är att verka som förbindelselänk mellan Kottbyborna och olika i Kottby verksamma organisationer och föreningar samt att

  • bevaka Kottbybornas intressen
  • bevara Kottbys speciella karaktär som bygger på närhet till naturen
  • slå vakt om stadsdelens skönhetsvärden
  • understöda kulturell verksamhet
  • främja fritidsverksamhet

Medlem i föreningen kan bli var och en som godkänner föreningens syften och stadgar och som föreningens styrelse antar som med­lem. Styrelsen sammanträder ca en gång per månad. Föreningens ordinarie möten är vårmötet som hålls i mars och höstmötet som hålls i november.

Vill du föra fram idéer eller vill du att föreningen skall vidta åtgärder, kontakta ordförande eller en styrelsemedlem.

Flyer att dela ut åt nya och potentiella medlemmar