Om tidningen

Tekniska uppgifter

Kottbys lokaltidning Käpylä-Lehti publiceras av Kottby-Sällskapet och ges ut av Eepinen Oy. I tidningens mediakort finns tekniska och kontaktuppgifter (på finska).

Käpylä-Lehtis ISSN-nummer (International Standard Serial Number) är:
ISSN 0785-7136 (papperstidning)
ISSN 2737-0100 (webbtidning).

Tillgänglighet

Tidningen distribueras gratis till alla hushåll i Kottby och närområden (se ovan, mediakort). Om du emellertid har en INGEN REKLAM-dekal på dörren eller postlådan, får du ingen tidning eftersom den klassificeras som reklam.

Tidningen kan också plockas upp på ett antal hämtpunkter runtom i Kottby, läsas som webbtidning eller beställas per e-post eller telefon 010 3206 664; en årgång kostar 20 €.