Pohjolagatan 45-47, detaljplan

182

Kottby lågstadieskolas nuvarande skolhus som rymmer ca 150 elever ska ersättas med ett större för ca 500 elever:

Detaljplan för Pohjolagatan 45-47