Presidentparet Ståhlberg 2.11.

15

Torsdag 2.11. kl 13 berättar redaktören och författaren Marja-Liisa Hentilä i Karelenhusets Wiborgsauditorium om sin och Seppo Hentiläs bok Tasavallan ensimmäiset (Republikens första), en dubbelbiografi om Ester och Kaarlo Ståhlberg.