Seniorernas ställning i samhället 17.11.

12

Torsdag 17.11. kl 13 Käpylän seniorit ry:s evenemang i Karelenhusets Wiborgssal: Prof., geriatriker Sirkka Kivelä om seniorernas ställning i samhället.