Skyddsrum

213

I Kottby finns inga allmänna befolkningsskydd eftersom såna inte krävs i småhusområden. Därför måste kottbyborna i nödsituationer använda allmänna skyddsrum.

De allmänna befolkningsskydden är byggda av staden och avsedda för personer som bor, arbetar eller vistas i staden. Också metrostationerna är utrustade att fungera som befolkningsskydd.

Skyddsrum är utmärkta med en blå triangel på orange botten:

De närmast Kottby belägna större befolkningsskydden är:
Östra Böle bergsskyddsrum, Gumtäktsvägen 2, 00520 Helsingfors
Toivola bergsskyddsrum, Mickelsgränd 1, 00640 Helsingfors
Månsas bergsskyddsrum, Månsasbacken 5, 00630 Helsingfors
Majstads bergsskyddsrum, Flooravägen 3a, 00560 Helsingfors