Stadgar

Kottby-Sällskapet har förts in i föreningsregistret 19.11.2001.
Föreningens FO-nummer är 0774083-7 och bankkonto FI81 1239 3000 0560 80.

Kottby-Sällskapets nuvarande stadgar   (.pdf, registrerade på finska 25.8.2020)

Kottby-Sällskapets gamla stadgar   (.pdf)

 

Kottby-Sällskapet är registrerat som en tvåspråkig förening (Käpylä-Seura ry – Kottby-Sällskapet rf) vars registrerings- och protokollföringsspråk dock är finska. Därför finns föreningens stadgar officiellt enbart på finska. Stadgarna ovan är inofficiella översättningar av de finska stadgarna.