Ställningstaganden mm

Av Kottby-Sällskapet publicerade, avgivna eller annars till Kottby anknytande ställningstaganden, utlåtanden och resolutioner samt kommentarer till stadens planer o.dyl. Nedan i omvänd kronologisk ordning, nyaste överst.

Ställningstagandena har inte översatts, så de finns tyvärr endast på finska. I listan nedan bara rubrikerna. Vill du läsa hela texten på finska, klicka här (ny flik).