Styrelse

Vill du ta kontakt med Kottby-Sällskapet, ta kontakt med nån i styrelsen eller skicka e-post till kapyla.seura(at)gmail.com. På sidan Meddela om evenemang kan du meddela om evenemang du vill vi ska puffa.

2021       2020       2019       2018       2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009      Styrelse 2021


Funktionärer, i arbetsgrupper:


Styrelse 2020

Styrelse 2020

Tintti Karppinen   (ordf.) 040 0794762 tintti.karppinen at iki.fi
Kalevi Vuorento   (v.ordf., FB) 050 3460962 kille.vuorento at gmail.com
Markku Aho   (100-) 040 5211912 markku1704 at gmail.com
Bert Bjarland   (webb) 040 5477227 bert.bjarland at gmail.com
Pekka Haltia   (trafik, utr., 100-) 040 0216795 pekka.haltia at welho.com
Timo Karlsson   (arkiv) 050 4631051 karlssontimo at gmail.com
Esko-Jaakko Lehti   (FB, 100-) 050 5636839 e.j.lehti at gmail.com
Sirkku Lepistö   050 5876118 sirkku.lepisto at gmail.com
Leo Sundström   044 2387887 lexa.sundstrom at gmail.com
Outi Takkinen   040 4834143 outi.takkinen at gmail.com
Jari Tuovinen   040 5030406 jarituovinen at hotmail.com

Funktionärer, i arbetsgrupper:
Sinikka Varis   (sekr.) 050 5217281 hs.varis001 at gmail.com
Kirsi ‘Nökö’ Kinnunen   (kassör, medl.reg.) 040 7049360 kinnunen.noko at gmail.com
Eija Tuomela-Lehti   (Käpylä-Lehti) 040 7470809 toimitus.kapyla-lehti at hotmail.fi
Kaija Rantanen   (medl.reg., postning) 050 3593068 kaija.i.rantanen at saunalahti.fi
Ulla Valkeila   (verks.gransk.) 050 5924375 uvalkeila at gmail.com
Kimmo Tevaluoto   (v.verks.gr.) 050 3656909 kimmo.tevaluoto at welho.com
Marjatta Kurejoki   044 2222351 marjatta.kurejoki at gmail.com
Risu Karppinen   040 0794763 viljo.karppinen at welho.com
Pirjo Virtaintorppa   050 4101370 pirjo.virtaintorppa at welho.com
Hanno Möttölä   050 5981313 hanno at basket.fi


Styrelse 2019

Kalevi Vuorento   (ordf., FB) 050 3460962 kille.vuorento at gmail.com
Sinikka Varis   (sekr.) 050 5217281 hs.varis001 at gmail.com
Markku Aho   (100 v.) 040 5211912 markku1704 at gmail.com
Bert Bjarland   (webb, e-post) 040 5477227 bert.bjarland at gmail.com
Pekka Haltia   (trafik, inv.utr., 100-års.) 040 0216795 pekka.haltia at welho.com
Timo Karlsson   (arkiv) 050 4631051 karlssontimo at gmail.com
Tintti Karppinen   (alltiallo) 040 0794762 tintti.karppinen at iki.fi
Esko-Jaakko Lehti   (v.ordf., FB, 100-års., samarb.) 050 5636839 e.j.lehti at gmail.com
Leo Sundström   044 2387887 lexa.sundstrom at gmail.com
Outi Takkinen   040 4834143 outi.takkinen at gmail.com
Jari Tuovinen   040 5030406 jarituovinen at hotmail.com


Styrelse 2018

Kalevi Vuorento   (ordf., FB) 050 3460962 kille.vuorento at gmail.com
Esko-Jaakko Lehti   (v.ordf., FB) 050 5636839 e.j.lehti at gmail.com
Tomas Engblom   (sekr.) 050 5355694 tomas.engblom at gmail.com
Markku Aho 040 5211912 markku1704 at gmail.com
Bert Bjarland   (webb, e-post) 040 5477227 bert.bjarland at gmail.com
Pekka Haltia 040 0216795 pekka.haltia at welho.com
Timo Karlsson   (arkiv) 050 4631051 karlssontimo at gmail.com
Tintti Karppinen 040 0794762 tintti.karppinen at welho.com
Outi Takkinen 040 4834143 outi.takkinen at gmail.com
Jari Tuovinen 040 5030406 jarituovinen at hotmail.com
Pirjo Virtaintorppa   (FB) 050 4101370 pirjo.virtaintorppa at welho.com


Styrelse 2017

Kalevi Vuorento     (ordf., FB)
050 3460962 kille.vuorento at gmail.com
Esko-Jaakko Lehti     (v.ordf.)
050 5636435 e.j.lehti at gmail.com
Kaija Rantanen     (sekr.)
050 3593068 kaija.i.rantanen at saunalahti.fi
Bert Bjarland     (webb, e-post)
040 5477227 bert.bjarland at gmail.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia at welho.com
Timo Karlsson     (arkiv)
050 4631051 karlssontimo at gmail.com
Markku Aho
040 5211912 markku1704 at gmail.com
Tomas Engblom
050 5355694 tomas.engblom at gmail.com
Tintti Karppinen
040 0794762 tintti.karppinen at welho.com
Jari Tuovinen
040 5030406 jarituovinen at hotmail.com
Pirjo Virtaintorppa
050 4101370 pirjo.virtaintorppa at welho.com
Simo Saarikoski     (suppl.)
041 5240512 simo.saarikoski at paintprinting.fi


Styrelse 2016

Kalevi Vuorento     (ordf., FB)
050 3460962 kille.vuorento at gmail.com
Esko-Jaakko Lehti     (v.ordf.)
050 5636435 e.j.lehti at gmail.com
Kaija Rantanen     (sekr.)
050 3593068 kaija.i.rantanen at saunalahti.fi
Timo Karlsson     (arkiv)
050 4631051 karlsson.timo at gmail.com
Bert Bjarland     (webb, e-post)
040 5477227 bert.bjarland at gmail.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia at welho.com
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma at hotmail.fi
Markku Aho
040 5211912 markku1704 at gmail.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen at welho.com
Marjatta Kurejoki
044 2222351 marjatta.kurejoki at gmail.com
Jari Tuovinen
040 5030406 jarituovinen at hotmail.com


Styrelse 2015

Kalevi Vuorento     (ordf.)
050 3460962 kille.vuorento at gmail.com
Esko-Jaakko Lehti     (viceordf.)
050 5636435 e.j.lehti at gmail.com
Kaija Rantanen     (sekr.)
050 3593068 kaija.i.rantanen at saunalahti.fi
Bert Bjarland     (webb)
040 5477227 bert.bjarland at gmail.com
Timo Karlsson     (arkiv)
050 4631051 karlsson.timo at gmail.com
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma at hotmail.fi
Markku Aho
040 5211912 markku1704 at gmail.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia at welho.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen at welho.com
Marjatta Kurejoki
044 2222351 marjatta.kurejoki at gmail.com
Jari Tuovinen
040 5030406 jarituovinen at hotmail.com


Styrelse 2014

Kalevi Vuorento, ordf.
050 3460962 kille.vuorento at gmail.com
Matti Eronen, viceordf.
050 5506695 merone13 at welho.com
Kaija Rantanen, sekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen at saunalahti.fi
Bert Bjarland, webmaster
040 5477227 bert.bjarland at gmail.com
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma at hotmail.fi
Markku Aho
040 5211912 markku1704 at gmail.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia at welho.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen at welho.com
Marjatta Kurejoki
044 2222351 marjatta.kurejoki at gmail.com
Esko-Jaakko Lehti
050 5636435 e.j.lehti at gmail.com
Jari Tuovinen
040 5030406 jari.tuovinen at welho.com


Styrelse 2013

Kalevi Vuorento, ordf.
050 3460962 kille.vuorento at gmail.com
Matti Eronen, viceordf.
050 5506695 merone13 at welho.com
Kaija Rantanen, sekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen at saunalahti.fi
Bert Bjarland, webmaster
040 5477227 bert.bjarland at gmail.com
Timo Karlsson, arkiv
050 4631051 karlssontimo at gmail.com
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma at hotmail.fi
Liisa Eerikäinen
040 7275964 liisa.eerikainen at luukku.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia at welho.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen at welho.com
Marjatta Kurejoki
044 2222351 marjatta.kurejoki at gmail.com
Kirmo Wartiovaara
040 7577696 kirmo.wartiowaara at helsinki.fi


Styrelse 2012

Kille Vuorento, ordf.
050 3460962 kalevi.vuorento at vantaa.fi
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma at hotmail.fi
Bert Bjarland
040 5477227 bert.bjarland at gmail.com
Liisa Eerikäinen
040 7275964 liisa.eerikainen at luukku.com
Matti Eronen
050 5506695 merone13 at welho.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia at welho.com
Timo Karlsson, arkiv
050 4631051 karlssontimo at gmail.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen at welho.com
Kai Ovaskainen
050 388 3842 kai.ovaskainen at welho.com
Kaija Rantanen, sekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen at saunalahti.fi
Kirmo Wartiovaara
040 7577696 kirmo.wartiowaara at helsinki.fi


Styrelse 2011

Matti Eronen, ordf.
050 5506695 merone13 at welho.com
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma at hotmail.com
Liisa Eerikäinen
040 7275964 liisa.eerikainen at luukku.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia at welho.com
Timo Karlsson, arkiv 050 4631051 karlssontimo at gmail.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen at welho.com
Kai Ovaskainen
050 388 3842 kai.ovaskainen at welho.com
Antti Porkka
040 5911883 antti.porkka at netti.fi
Kaija Rantanen, medlemssekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen at saunalahti.fi
Antti Salaterä, viceordf.
050 3038244 antti.salatera at kolumbus.fi
S-L Virtanen, sekr.
09 7284619 sirkka.liisa.virtanen at elisanet.fi


Styrelse 2010

Matti Eronen, ordf.
050 5506695 merone13 at welho.com
Jouni Aavaluoma

jouni.aavaluoma at hus.fi
Marja Anttila

marjanttila at gmail.com
Liisa Eerikäinen
040 7275964 liisa.eerikäinen at luukku.com
Timo Karlsson, arkiv 050 4631051 karlssontimo at gmail.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen at welho.com
Kai Ovaskainen
050 3883842 kai.ovaskainen at welho.com
Antti Porkka
040-5911883 antti.porkka at netti.fi
Kaija Rantanen, medlemssekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen at saunalahti.fi
Antti Salaterä, viceordf.
050 3038244 antti.salatera at kolumbus.fi
S-L Virtanen, sekr.
09-7284619 sirkka.liisa.virtanen at elisanet.fi


Styrelse 2009

Matti Eronen, ordf.
050 5506695 merone13 at welho.com
Jouni Aavaluoma
050 4270290 jouni.aavaluoma at hus.fi
Marja Anttila
marjanttila at gmail.com
Kirsi Hiilamo
041 5389660 kirsi.hiilamo at hdl.fi
Timo Karlsson
050 4631051 timo.karlsson at espoo.fi
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen at welho.com
Kai Ovaskainen
050 3883842 kai.ovaskainen at welho.com
Kaija Rantanen, medlemssekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen at saunalahti.fi
Antti Salaterä, viceordf.
050 3038244 antti.salatera at kolumbus.fi
Sirkkis Virtanen, sekr.
09 7284619 sirkka.liisa.virtanen at elisanet.fi
Kille Vuorento
050 3460962 kalevi.vuorento at vantaa.fi