Uppsamlingsbilen 26.9.

20

Återvinningscentralens uppsamlingsbil stannar i Kottby måndag 26.9. kl 17.00-17.25 på Sampsavägen vid Akseli Toivonens sportplan och kl 17.40-18.05 utanför Folkets hus vid Vipunenvägen. Uppsamlingsbilen tar emot snygga och rena hushållsartiklar och textiler i återanvändbart skick samt småelektronik och cyklar oavsett skick. Inte möbler eller farligt avfall.