Utlåtande om Karelenhuset

101

Kottby-Sällskapet har den 14.10.2022 till stadens stadsmiljönämnd skickat nedanstående utlåtande om planerna på att utvidga Karelenhuset:

Utlåtandet (på finska)