Toimintakertomus 2005

0
303

TOIMINTAKERTOMUS 2005

Yleistä

Seura pyrki vuoden 2005 aikana löytämään uusia toimintamuotoja alueen asukkaiden ja yhdistysten yhteistoiminnan lisäämiseksi sekä asuinalueen viihtyisyyden edistämiseksi. Tästä oli esimerkkinä keväällä yhteisvoimin ensimmäistä kertaa järjestetty Saaristolaispäivä. Lehtisaaren asemakaavasuunnitelmien edetessä toiminnan painopisteenä oli asukkaiden mielipiteiden ja toiveiden välittäminen kaavoitusviranomaisille ja päättäjille. Joulukuussa valmistui alueen historiikki.

Jäsenistö ja johtokunta

Jäsenmaksut olivat vuonna 2005 seuraavat: henkilöjäsen 10e/v, taloyhtiöt (1-10 huoneistoa) 20 e/v sekä taloyhtiöt (yli 10 huoneistoa), yritykset ja kannatusjäsenet 45e /v. Henkilöjäsenten jäsenmaksuja saatiin 950 euroa ja yritys/taloyhtiöjäsenten jäsenmaksuja 795 euroa.

Lehtisaari-Seura ry:n johtokunnan kokoonpano vuonna 2005 oli seuraava:

Lehtisaari: Kunnas Timo
                Kariniemi Jaana
                Nurmilaukas Timo (2. v)
                Kotiranta-Ainamo Anna (2. v)
                Pakarinen Pia, puheenjohtaja
Kaskisaari: Laukkanen Mirkka
Kuusisaari: Arento-Manerva Anne
                Hildén Eija
                Hirvonen Päivi

Tilintarkastajina toimivat Åke Stenström ja Monica Lehtonen ja näiden varamiehinä Håkan Laurén ja Ilkka Teräs.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

Asukastapahtumat

Kaupunkisuunnitteluvirasto esitteli Lehtisaaren asemakaava-suunnitelmia Kappelilla 3.3.2005 noin 80 hengen yleisölle.

Seuran sääntömääräisessä kevätkokouksessa 31.3.2005 käsiteltiin seuran sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat. Oheisohjelmassa aluepoliisit Hannu Hautamäki ja Kaisu Kuoppala kertoivat Lehtisaaresta ja lähiympäristöstä poliisin näkökulmasta. Lehtisaaren kaavatyöryhmässä toimiva Heikki Bergholm kertoi kaavoituksen etenemisestä ja Helsingin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston pj. Pia Pakarinen Helsingin kouluverkon tarkistusehdotuksesta.

Yhteistyössä partiolippukunta Navigatoresin, Hiidet ry:n, Lehtisaaren Lions Clubin ja Munkkiniemen seurakunnan kanssa järjestettiin 23.4.2005 Saaristolaispäivä. Päivän eri tapahtumat keräsivät yhteensä liki 400 kävijää. Juhlavana aloituksena oli partiolaisten lipunnosto, jota oli seuraamassa 70 henkeä. Didrichsenin taidemuseossa ja Villa Gyllenbergissä järjestettyihin kierroksiin osallistui 120 taiteista kiinnostunutta. Päivän lopuksi esiintyi Taikuri Luttinen 120-päiselle yleisölle.

9.5.2005 järjestettyyn asukasiltaan saatiin paikalle kaupunkisuunnitteluviraston edustajien lisäksi myös muutamia kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniä sekä noin 70 alueen asukasta.

Kaikki kaupunginvaltuutetut kutsuttiin 24.8.2005 Lehtisaaren urheilukentällä järjestettyyn päättäjäsuunnistukseen, johon kuului kierros suunnitellulla asemakaava-alueella. Kaavailtua rakentamista demonstroitiin suunniteltuun korkeuteen nostetulla kerrostalokankaalla. Liikkeelle saatiin 7 valtuutettua ja noin 80 asukasta.

Ostoskeskuksen ravintola Goldfishissä järjestettiin 14.10.2005 karaokeilta, jossa parisenkymmentä alueen asukasta innostui esittämään laulu- ja tanssitaitojaankin. Samassa tilaisuudessa kerättiin osallistujien toiveita Lehtisaari-seuralle.

Seuran sääntömääräisessä syyskokouksessa 22.11.2005 Lehtisaaren kappelilla käsiteltiin seuran sääntöjenmukaiset syyskokouksen asiat. Oheisohjelmana Helsingin kaupungin rakennusviraston puistovastaava Pekka Engblom kertoi alueen puistojen hoidosta, Lehtisaaren kaavatyöryhmässä toimiva Timo Nurmilaukas esitti tilannekatsauksen Lehtisaaren asemakaavoituksesta ja Aroundio Turvapalvelut/Securitas Oy:n edustaja Seppo Mäntynen kertoi asuntomurroilta suojautumisesta.

Vuoden viimeinen asemakaavatilaisuus järjestettiin 12.12.2005, jolloin kaupunkisuunnitteluvirasto esitti noin 90:lle alueen asukkaalle arkkitehtitoimistojen eli A-konsultit Oy:n ja Brunow & Maunulan tekemiä asemakaavaluonnoksia.

Lehtisaari-seuran historiikki ”Huvilaidyllistä aktiiviseksi asuinalueeksi” julkaistiin joulukuussa. Teoksessa käsitellään Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren historiaa hiidenkiukaiden syntyajoilta nykypäivään saakka. Historiikin kirjoitti toimittaja Jaana Vainio opinnäytetyönään.

Vuoden aikana pohdittiin Lehtisaari-seuran nimen muuttamista sellaiseksi, että myös kuusi- ja kaskisaarelaiset tuntisivat seuran enemmän omakseen. Nimiehdotuksia otettiin vastaan, mutta johtokunta ei löytänyt ehdotuksista sellaista, jonka olisi halunnut esittää vuosikokoukselle.

Lehtisaaren asemakaavatilanne ja alueen viihtyvyyteen liittyvät asiat

Seura seuraa kiinteästi Lehtisaaren asemakaavan suunnittelua ja pyrkii pitämään alueen asukkaat ajan tasalla kaavoituksen etenemisestä. Lehtisaari-seura on edustettuna kaupunkisuunnitteluviraston kanssa vuoropuhelua käyvässä kaavatyöryhmässä yhdessä Lehtisaaren taloyhtiöiden edustajien kanssa.

Lehtisaari-Seuran ja alueen asuntoyhtiöiden yleiskaava 2002:sta tekemät valitukset hylättiin Helsingin hallinto-oikeudessa. Asemakaavan käsittely alkoi kaavatyöryhmässä jo keväällä 2004 ja jatkui koko vuoden 2005 ajan.

Alueen yleistä viihtyvyyttä pyrittiin parantamaan mm. tekemällä aloitteita puistoalueiden valaistuksen parantamisesta ja palvelubussin aikataulujen ajoittamisesta Munkkiniemen ala-asteen lukujärjestyksen mukaisiksi.

Tiedottaminen

Lehtisaari-seuran www-sivut (www.kaupunginosat.net/lehtisaari) uusittiin täysin. Puheenjohtaja osallistui Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n järjestämään www-sivukoulutukseen, ja tiedottamista omien sivujen välityksellä ja sähköpostitse tehostettiin vuoden aikana. Joka kotiin -jakeluitakin suoritettiin 10 kertaa.

Vuoden aikana Lehtisaaren kaavatilanteesta oli puolen sivun artikkeli Helsingin Sanomissa. Asukasillat ja muut tapahtumat saivat runsaasti palstatilaa Helsingin Uutisista. Historiikista oli kirjoitus Kaupunkilehti Vartissa, Munkinseudussa ja Alueuutisissa.

Johtokunta

Viimeksi päivitetty ( sunnuntai, 14 toukokuu 2006 22:32 )