Asukasfoorumit 26.4. Malmilla

Asukasfoorumeissa aiheena sosiaali- ja terveystoimen uudistaminen

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen uudistaminen on aiheena huhti-toukokuussa järjestettävässä neljässä asukasfoorumissa. Tilaisuudet avaa apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty. Asukkailla on mahdollisuus keskustella sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden kanssa siitä, mikä palveluissa on uudistuksen jälkeen muuttumassa tai minkä pitäisi muuttua. Nykyisin kahtena erillisenä virastona toimivat sosiaalivirasto ja terveyskeskus yhdistyvät vuoden 2013 alussa.

Toimittajat ja kuvaajat ovat tervetulleita seuraamaan asukasfoorumeita, jotka järjestetään torstaisin klo 17.30–20.00

•26. huhtikuuta Malmitalon pienessä salissa

Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (Helka) kanssa yhteistyössä järjestettävistä asukasfoorumeista laaditaan yhteenvedot, jotka julkaistaan myöhemmin uudistuksesta kertovilla verkkosivuilla. Yhteenvetoja voi tiedustella myös Virka Infosta Helsingin kaupungintalolta (Sofiankatu 1).

Lisätietoja sosiaali- ja terveystoimen uudistamista valmistelevan työryhmän organisaatioasiantuntijoilta: Riitta Simoila puh. 09 310 71022, Pia Sutinen puh. 09 74125, Helena Yli-Sipola puh. 09 310 43646