Ensimmäinen Malmi-seminaari 10.9.2008

Ensimmäinen Malmi-seminaari pidettiin keskiviikkona 10.9.2008 Malmitalon juhlasalissa.

Tavoitteena oli koota Malmilla keskeisesti vaikuttavat eri alojen toimijatahot yhteen ja muodostaa näiden välille jatkuvan yhteydenpidon foorumi.

Malmi-foorumin tavoitteita jatkossa voivat olla:

  1. Koota poikkihallinnollinen kokonaiskuva Malmista, sen elinvoimaisuudesta ja kehittämishaasteista.
  2. Muodostaa yhteinen visio tulevaisuuden Malmista ja yksilöidä siihen johtavat kärkihankkeet, joita edistetään yhteistuumin, sekä
  3. Luoda puitteet osallistujatahojen väliselle tiedonvaihdolle ja yhteistyölle Malmilla.

Ks. Malmi-Seuran varapuheenjohtaja Pauli Salorannan lyhyt muistio seminaarista.

 

Pikaterveisiä seminaarista Malmi-talolta:

–paikalla yli 40 henkeä laajalti eri aloilta
–opetustoimi ehkä keskeisin kokonaan poissaollut
–foorumi perustettiin, seuraava kokoontuminen ensi talvena
–valmisteluryhmä nimettiin, kokoonkutsuja Riitta Halttunen- Sommardahl (Sosv)
–Malmi-seuralta toivottiin edelleen edustajaa ryhmään
–ryhmä täydentää myös itse itseään, mm. HKL:n edustaja tarvitaan
–yhdeksi kärkihankkeeksi on nousemassa asemanseudun parantaminen
–tarkempi muistio tulee Noora Iivosen (Sosv) kirjaamana, lähetän sen  sitten
–muistion pohjalta toivotaan laadittavan uutinen Malmi-portaaliin