Långinojan taimenenpoikasissa epämuodostumia

Riista- ja kalatalouden tutkimislaitos (RKTL) on lokakuun rutiinitutkimuksissaan löytänyt Vantaanjoen sivuhaarasta, Långinojasta, epämuodostumia taimenen poikasissa. 

Niiltä puuttui mm. pyrstöevä. Syyksi epämuodostumiin epäillään sadevesiviemäreistä puroon kulkeutuneita epäpuhtauksia. Eräs epäilty lähde on Lokapoikien tutkinnan alla olevat jäteöljyn laskemiset sadevesiviemäriin juuri Långinojan läheisyydessä. Tieto on Suomen Luonto -lehdestä: http://www.suomenluonto.fi/10-08/longinojan-taimenissa-epamuodostumia