LONGINOJA – Ojasta taimenpuroksi – 24.11. Malmitalolla

Malmin helmi, Longinoja, toimii Itämeren meritaimenen lisääntymisvesistönä. Puromme on luonnonarvoiltaan ja maiseman peruselementtinä monipuolinen kokonaisuus, joka toimii malmilaisten yhteisenä virkistyskeitaana. Longinojan ekosysteemipalvelujen arvoa nostetaan kunnostamalla sitä projektissa, jonka suunnitelmista kerrotaan malmitalon juhlasalissa tiistaina 24.11. klo 17.30 alkaen.

Malmilaisia kehoitetaan paikalle ideoimaan, keskustelemaan ja kuuntelemaan tarkkaavaisesti!

Illan ohjelma

17.30 Malmilaisilla on mahdollisuus tutustua kunnostussuunnitelmaan ja keskustella asiantuntijoiden ja puroa kunnostavan kansalaisjärjestön, Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran (SKES), edustajien kanssa.
18.00 Video: Longinoja – Koillis-Helsingin vihreä sydän.
18.10 Tilaisuuden avaus. Päivi Islander Hgin kaupungin rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto
18.20 Kaupunkipurot osana asuinympäristöä. Maisema-arkkitehti Jukka Jormola, SYKE
18.45 Longinojan kunnostuksen ja suunnittelutilanteen esittely. Tutkija Auri sarvilinna, SYKE ja suunnittelija Harri Aulaskari, Uudenmaan ympäristökeskus
19.00 Ideointia ja keskustelua Longinojan kehittämiseksi. DI Pia Rotko, SYKE
19.45 Kiitokset ja loppupuheenvuoro. Tutkija Auri Sarvilinna, SYKE

P.S. Lukekaa lisää Vartti-lehdestä 18.11.2009! ja pistäytykää Longinojan varrella!