Longinojan laakson ideasuunnitelmaluonnos esillä 21.5.

Longinojan laakson ideasuunnitelmaluonnos

Suunnitelmaluonnoksen tavoitteena on vahvistaa alueen imagoa, monipuolistaa puiston toimintoja ja korostaa alueen luonto- ja maisema-arvoja. Suunnitelmassa on sovitettu yhteen saatu asukaspalaute sekä valmisteilla olevan yleiskaavan mukaiset tavoitteet mm. täydennysrakentamisen, kulkureittien
ja viheryhteyksien osalta.

Reitit

Puistoon on suunniteltu uusia reittejä sekä pyöräilyn että jalankulun tarpeisiin. Erityisesti Ala-Malmin puistotien jatkaminen Filpuksenpuistolta jäähallille on nähty tarpeellisena reittiyhteytenä, jonka varrelle on sijoitettu suurin osa puiston uusista toiminnoista. Puron eteläpuolelle on linjattu baanayhteys, eli nopean ja suoran pyöräliikenteen mahdollistava reitti. Lisäksi Longinojan pohjoisrannalle on lisätty kapeampi polkulinja, joka mahdollistaa pääsyn rantaan ja toimii samalla myös luontopolkuna opasteineen.

Toiminnot

Ala-Malmin puistotien varrelle tulee useita toimintakeskittymiä: skeittipuisto, konttikahvila, levähdyspaikkoja ja kuntoiluvälineitä. Lisäksi muiden reittien varsille tulee monitoiminurmia oleskeluun, leikkiin ja pelailuun. Purovarren pienestä kallioisesta alueesta halutaan luoda viihtyisä oleskelupaikka: sen lähialueelle tulee näköalatorni sekä nurmikkoa ja penkkejä oleskeluun. Nurmipintaisten kenttien määrää lisätään. Puiston länsipäähän on ehdotettu kaupunkiviljelyaluetta.

Luontoarvot ja kasvillisuus

Longinoja rantakasvillisuusvyöhykkeineen säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena. Puroon tehdään paikoin syvänteitä emokalojen talvehtimispaikoiksi. Ala-Malmin oja muutetaan mutkittelevaksi kosteikkopuroksi, johon istutetaan kukkivaa rantakasvillisuutta. Kosteikkokasvillisuus puhdistaa ajoittain hyvinkin likaista ojavettä. Ala-Malminojan ja Longinojan risteykseen tehdään laajempi vesialue, jonka rannoille tulee oleskelulaitureita ja nurmea.

Longinojan laakso avoimena tilana halutaan säilyttää. Peltoalueita säilytetään viljelyskäytössä vuoroviljelyperiaatteella: osassa peltoa viljellään mm. herneitä, auringonkukkia, osa pelloista on kesantona. Osa peltoalueista muutetaan nurmipintaisiksi oleskelu- ja pelialueiksi.

Rakenteet ja kalusteet

Reittien varsille lisätään uusia penkkejä. Olevia siltoja kunnostetaan ja uusia asennetaan ojien ja puron ylityskohtiin. Oleskelualueiden läheisyyteen ja reittien risteyskohtiin asennetaan roska-astiat. Uudet pääreitit valaistaan puistovalaisimilla. Luontopolulle tuodaan opasteita ja siltoihin integroidaan opaste- kylttejä, jotka kertovat myös alueen historiasta. Sepänmäen linnoituslaitealueelle on ehdotettu kunnos- tustoimenpiteitä ja opastuksen lisäämistä.