Malmi-Seuran jäsenkirje 3/2012

Malmi-Seuran jäsenkirje 3 / 2012

Malmilla 27.11.2012


Hyvät Malmi-Seuran jäsenet,

(jäsenetuna postissa uunituore vuoden 2012 Malmin Kuvalehti, antoisia lukuhetkiä!)
Malmin Kuvalehden voi ostaa Malmin Suomalaisesta kirjakaupasta, Foto-Mannelinilta ja Malmi-Seuran tilaisuuksista. Hyvä joulutervehdys! Ja tekevälle sattuu: s. 32 puhutaan virheellisesti kuvanveistäjä Markku Huhtamosta. Taiteellisista Huhtamon veljeksistä Kari on kuvanveistäjä, Markku on näyttelijä, josta kerrottiin Kuvalehdessä muutama vuosi sitten.

Malmin Kuvalehti tehdään talkoovoimin, päätoimittajanaan Aarne Laurila. Lehti ilmestyy loppuvuodesta, mutta juttuja tehdään koko vuoden. Jos sinulla on Malmiin liittyviä juttuideoita tai valokuvia Malmin Kuvalehteen, niin ota yhteyttä: laurila.m@gmail.com tai päätoimittaja Aarne Laurila, os. Lallintie 3, 00700 Hki, puh. 09-385 4741.

Itsenäisyyspäivänä 6.12. on klo 15 perinteinen Malmi-Seuran ja Malmitalon yhteinen kaikille avoin Itsenäisyyspäivän juhla. Juhlapuheen pitää apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja näyttelijä Juhani Laitala esittää Veikko Huovisen tekstejä. Musiikkiesityksistä huolehtivat Malmin mieslaulajat ja Veera Railio ja Marko Puro. Lopuksi Maamme-laulu ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Maanantaina 17.12.2012 klo 18 pidetään Malmi-Seuran sääntömääräinen syyskokous Malmin kirjastossa.
Ennen syyskokousasioita arkkitehti Tuula Helasvuo kertoo ajatuksiaan Malmin rakentamisesta. Helasvuo on ollut mukana Malmiin alueen suunnittelussa 1980-luvulta lähtien.

Huhtikuussa 2013 Malmilla tapahtuu IHME! Olemme mukana IHME-festivaalin (www.ihmefestival.fi) Miroslaw Balkan teoksessa ja kerromme lippuviittomin viestimme Malmilla, jonka jälkeen ohjelma jatkuu Arabiassa, kunnes juhlan merkeissä olemme Ala-Malmin puistossa. Tulkaa viittomaan! Harjoitukset alkavat tammikuussa, ilmoittaudu osallistujaksi pian: laurila.m@gmail.com. Jo nyt voi luvata mielenkiintoisen tapahtuman olevan tulossa.

Malmi-Seuran tapahtumista löydätte tietoa mm. Malmi-Seuran kotisivuilta, jotka ovat osoitteessa www.kaupunginosat.net/malmi/. Sähköpostiosoite on malmiseura@gmail.com. Mikäli osoitteessanne tai muissa jäsentiedoissanne tapahtuu muutoksia, niin ne voi ilmoittaa sähköpostitse tai postitse Malmi-Seura, c/o Maria Laurila, Vilppulantie 21, 00700 Helsinki.

Hyvää alkutalvea ja joulua, Malmin monipuoliset palvelut kannattaa hyödyntää jouluvalmisteluissa. Tavataan Malmilla!

JohtokuntaSääntömääräisen syyskokouksen esityslista

Malmi-Seuran syyskokous pidetään Malmin kirjastossa (Ala-Malmintori 1) maanantaina 17.12.2012 klo 18 alkavan yleisötilaisuuden jälkeen.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään vuoden 2013 toimintasuunnitelma
Malmi-Seura seuraa aktiivisesti Malmin kehittymistä ja on mukana luomassa viihtyisää ja monipuolista asuinympäristöä malmilaisille, järjestää tilaisuuksia ja osallistuu mm. lausunnonantajana kaupunkisuunnittelun hankkeisiin. Huhtikuussa olemme mukana IHME-festivaalin (www.ihmefestival.fi) Miroslaw Balkan teoksessa ja kerromme Malmilla lippuviittomin viestin, jonka jälkeen ohjelma jatkuu Arabiassa ja Ala-Malmin puistossa. Osallistumme Lähiöprojektin hankkeisiin Malmilla. Malmi-Seura kehittää visiota Malmista puutarhakaupunkina.

Syksyllä 2008 käynnistyneet Malmifoorumit jatkuvat. Foorumit ovat keränneet kaksi kertaa vuodessa virkamiehiä ja alueen muita toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista.
Malmi-Seura tekee jatkuvasti yhteistyötä Malmilla toimivien virkamiesten, toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Yhteistyössä tehdään mm. Malmin päivät ja Malmin toimintasuunnistus. Jatketaan yhteistyötä muiden koillisten kaupunginosayhdistysten kanssa.

Malmin Kuvalehti ilmestyy vuonna 2013 33.  kerran.

4. Määrätään vuoden 2013 jäsenmaksu
Jäsenmaksu on nyt 10 euroa ja perheenjäseneltä 5 euroa ja siihen sisältyy Malmin Kuvalehti. (1 lehti / talous)
5. Päätetään johtokunnan ja tilintarkastajien palkkioista
Nykyisin johtokunnalle ei makseta mitään ja johtokunta ehdottaa samaa vuodelle 2013. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.
6. Hyväksytään vuoden 2013 talousarvio
Taloudenhoitaja esittelee kokouksessa jaetun talousarvioesityksen.
7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
Nykyinen puheenjohtaja on Maria Laurila.
8. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle vuosiksi 2013-14.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
Malmi-Seuran tilintarkastajina v. 2012 ovat Eva Heiskanen ja Risto Meriläinen ja heidän varamiehenään Raili Ruuska.
10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
11. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.
Johtokunnalle ei ole esitetty muita asioita.
12. Kokouksen päättäminen